Fråga facket Fråga facket

Ja till TTIP – men inte till vilket pris som helst

Det finns flera frågor att klara ut innan ett avtal mellan EU och USA kan bli verklighet. Regeringen och EU-kommissionen måste nu ge klara besked.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 22 april 2015

Förhandlingarna om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) pågår för fullt. I dagarna möts förhandlarna från EU och USA i New York för en ny runda. TTIP-debatten växer, så också i Sverige. Det är bra.

I dag torsdag anordnar riksdagen en offentlig utfrågning om TTIP, där EU-kommissionär Cecilia Malmström och näringsminister Mikael Damberg talar. LO är också inbjuden och kommer att ge sin syn på TTIP.

LO:s åsikt till avtalsförhandlingarna mellan EU och USA kan sammanfattas med ”Ja, men …”. Hur kommer då det sig?

Svensk fackföreningsrörelse är och har alltid varit frihandelsvänner. Vi är övertygade att Sverige, som är litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar.

LO, TCO och Saco samarbetar nära när det gäller TTIP.  Vi vill vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. Vår positiva inställning skiljer sig åt från flera fackliga organisationer i Europa och USA. Men i grund och botten har vi samma utgångspunkter; att avtalet måste blir hållbart och slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiska fattade beslut.

Frågan som har fått störst uppmärksamhet är frågan om investerarskydd och tvistelösning mellan stater och företag (på engelska Investor-state dispute settlement). Det är uppenbart att frågan om investerarskydd måste utgå från en allmän uppfattning om det är de multinationella företagen som har ökat sin makt de senaste decennierna, på nationalstatens och arbetstagarnas bekostnad.

LO ser stora problem med en ordning när utländska företag kan stämma stater som fattar beslut som påverkar deras företag. Vi måste våga tänka nytt i denna fråga.

LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och är mycket glada över att Socialdemokraterna nu är inne på samma linje. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är också mycket kritiska. TTIP, med ett ISDS, kommer att få svårt att passera Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

Offentliga tjänster är en annan stor fråga inom ramen för TTIP-debatten. Det råder stor oklarhet och delade meningar om definition av offentliga tjänster(public service). Vissa organisationer, däribland europeiska fackliga organisationer menar att TTIP kommer innebära en automatisk liberalisering av offentliga tjänster. Företrädare för EU-kommissionen och USA säger att TTIP inte tvingar länder att öppna sina marknader när det gäller offentliga tjänster och att vissa sektorer är helt undantagna. Vad som detta kommer att betyda i praktiken är svårt att säga.

I denna diskussion måste vi komma ihåg att Sverige i dag har en av världens mest liberaliserade offentliga tjänster, så frågan kan inte bara handla om TTIP:s vara eller icke vara. Exempelvis är frågan om vinstdrivande företag i välfärden varken EU eller USA:s fel. Den ordningen är utformad enligt ett svenskt (och dåligt) recept. LO kommer att hålla koll på frågan om offentliga tjänster och har skrivit i vår policy att avtalet inte får ”inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande.”

En central fråga för oss är förstås hur arbetstagares rättigheter ska skyddas i TTIP. LO har tillsammans med TCO och Saco skickat in synpunkter till EU-kommissionen om att stärkta möjligheter för enskilda länder att upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller skydd för arbetstagare samt respekt för nationella arbetsrättsliga system.

Vi vill vara säkra på att det inte finns något i avtalet som kan äventyra grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet eller påverkar den svenska kollektivavtalsmodellen.

Det finns flera frågor att klara ut innan ett avtal mellan EU och USA kan bli verklighet. Det är nödvändigt att TTIP förhandlingarna går framåt. Det finns tecken som tyder på att USA är mer intresserade av samarbetet med Stillahavsregionen och de så kallade TPP- förhandlingarna. Det är centralt att det blir två aktörer som vilar på demokratisk grund som går före och sätter regler för handel och investeringar. Därför är veckans möte i New York viktigt.

Det är också angeläget att riksdagens utfrågning bidrar till en seriös och öppen TTIP debatt i Sverige. LO hoppas att regeringen och EU-kommissionen ger klara besked i viktiga frågor.

De svenska facken är frihandelsvänner, men inte till vilket pris som helst. Vi tror att TTIP blir av och vill se till att det blir bra. Vi säger Ja, men…!

Susanne Lindberg Elmgren, LO, utredare vid Internationella enheten och ansvarig för LO:s TTIP-policy