Fråga facket Fråga facket

Jämställdheten måste tas på allvar

Välfärd Publicerad i Länstidningen Södertälje den 24 februari 2011 Vi får ofta höra att vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Jag tycker dock att det finns risker med ett sådant påstående. Det stämmer visserligen att vi ligger långt före andra länder när det gäller sådant som andelen kvinnor på arbetsmarknaden, en utbyggd barnomsorg och en stark jämställdhetslagstiftning. Men risken är att självberömmet gör att vi glömmer hur mycket som faktiskt återstår att göra och att jämställdheten med den nuvarande regeringspolitiken tagit flera steg tillbaka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Länstidningen Södertälje den 24 februari 2011

Vi får ofta höra att vi lever i ett av världens mest jämställda länder. Jag tycker dock att det finns risker med ett sådant påstående. Det stämmer visserligen att vi ligger långt före andra länder när det
gäller sådant som andelen kvinnor på arbetsmarknaden, en utbyggd barnomsorg och en stark jämställdhetslagstiftning. Men risken är att självberömmet gör att vi glömmer hur mycket som faktiskt återstår att göra och att jämställdheten med den nuvarande regeringspolitiken tagit flera steg tillbaka.

Sverige har till exempel fortfarande en av Europas mest könsuppdelade arbetsmarknader. Och trots att vi från LO-förbundens sida lyckats driva utvecklingen åt rätt håll under de senaste avtalsrörelserna så har kvinnodominerade branscher fortfarande genomsnittligt lägre löner än manligt dominerade. Kvinnor utför dessutom betydligt mindre betalt arbete än män, de jobbar oftare deltid och har otryggare anställningar.

Att komma tillrätta med detta handlar inte enbart om jämställdhet. Här finns dessutom en enorm potential för hela vår ekonomi och därmed för framtidens välfärd. Skulle kvinnor arbeta i lika hög utsträckning
som män, och lika många timmar, skulle det motsvara hundratusentals nya jobb. Bara att minska deltidsarbetet i offentlig sektor till samma nivå som i det privata näringslivet skulle enligt LO-förbundet
Kommunal kunna öka sysselsättningen med 180 000 personer fram till 2030. Här visar den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Södertälje nu vägen genom sitt arbete för rätt till heltider.

Den borgerliga regeringen har dock konsekvent vägrat att ta dessa problem på allvar. Man har dessutom infört ett vårdnadsbidrag som i praktiken är ett bidrag för ”vård av frisk man i hemmet”. Vårdnadsbidraget leder till ännu fler kvinnor med otrygga anställningar, fler kvinnor som tvingas jobba deltid och i förlängningen större löneskillnader mellan kvinnor och män eftersom fler kvinnor kommer att vara borta från arbetslivet än tidigare. Även här är Södertälje kommun ett föredöme genom sitt beslut att ta bort vårdnadsbidraget och istället använda pengarna till höjd kvalitet i förskolan.

Den borgerliga riksdagsmajoriteten har dessutom gång på röstat ner socialdemokratiska förslag om barnomsorg även på obekväma tider. Detta trots att hälften av LO-förbundens kvinnliga medlemmar arbetar på kvällar, nätter och helger. Många av dessa människor är småbarnsföräldrar och det borde vara självklart att de och deras barn har rätt till en lika bra barnomsorg som andra.

Det är hög tid att ta kampen för jämställdhet på allvar igen. Vi måste uppmuntra de kvinnor som vill jobba mer att göra det. Ta bort de ofrivilliga deltidstjänsterna. Förbättra kvinnors arbetsvillkor.
Modernisera välfärden så att den passar dagens arbetsliv, med barnomsorg även efter kontorstid och en äldreomsorg som inte förutsätter att (kvinnliga) anhöriga ska gå ned i arbetstid för att ta hand om sina
eller sin partners föräldrar. Jämställ lönerna, och driv på för ett jämställt familjeliv!

Detta är inte kvinnofråga, det är en fråga för alla. Även om kvinnor varit pådrivande måste kampen för det jämställda samhället drivas av både kvinnor och män. Med ökad jämställdhet får vi ett bättre samhälle och en starkare välfärd

Ulla Lindqvist
Vice Ordförande
LO