Fråga facket Fråga facket

Lagen ett problem för branscher med bristyrken

SLUTREPLIK. Vår artikel med förslag om en ny princip för arbetskraftsinvandringen (DN Debatt 14/2) har engagerat många och bland annat har tre borgerliga riksdagspartier replikerat. Tyvärr är de inte beredda att diskutera den princip som skulle göra störst skillnad för svensk arbetsmarknad, nämligen att styra arbetskraftsinvandringen mot de yrken där Sverige har störst behov, skriver Mikael Damberg (S) och Karl-Petter Thorwaldsson, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Nyheter 24 februari 2017

 Förbudet mot att prioritera mellan olika typer av arbetskraft har skapat en ordning där handläggare på Migrationsverket inte ens får sortera högarna av inkomna ansökningar. Därför hamnar till exempel IT-ingenjörer som vi lider brist på och städare som vi inte lider brist på, i samma hög. Det leder till långa och osäkra ansökningsprocesser för alla.

Det är i dag uppenbart att den nuvarande lagstiftningen för arbetskraftsinvandring är problematisk. Oavsett om det handlar om ett bristyrke eller inte måste alla ansökningar om arbetstillstånd behandlas lika. Detta har skapat hinder för företag som behöver rekrytera kvalificerad arbetskraft som inte finns på svensk arbetsmarknad. Samtidigt går tusentals okvalificerade jobb till arbetskraft utanför EU istället för att i första hand tillsättas med de individer som saknar jobb i Sverige. Socialdemokraternas partistyrelse vill förändra detta.

Vi vill att arbetskraftsinvandring ska prioriteras för yrken där det råder brist och där rätt kvalifikationer inte går att hitta på den svenska arbetsmarknaden. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige. Så länge vi inte vågar prioritera kommer vi även fortsatt att se långa och osäkra handläggningsprocesser.

Sedan 2008 har rapporterna avlöst varandra om människor som kommit till Sverige för att sedan utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Detta har framför allt drabbat arbetskraft i yrkeskategorier som kräver kortare eller ingen utbildning.

Att kraven på kontroll idag är lika för all arbetskraft har skapat längre och mer komplicerade processer än nödvändigt för kvalificerade bristyrken. Det skadar svensk konkurrenskraft. I höstas erkände både moderaterna och centerpartiet detta, när man efter ett antal uppmärksammade fall krävde amnesti mot sin egen lagstiftning. Borgerliga partier erkänner alltså en krissituation, men vägrar att diskutera den princip som i grunden kan göra skillnad.

Framförallt moderaterna behöver förklara hur de fortsatt ska kräva fri invandring för snabbmatspersonal från Turkiet och städare från Mongoliet när de anser att det saknas just sådana jobb i Sverige. Med sin ambition om 150.000 fler enkla jobb har moderaterna inte råd att säga nej till några förslag som kan bidra till detta minst sagt ambitiösa mål.

Annie Lööfs replik leder tankarna tillbaka till centerpartiets omdiskuterade idéprogram. Man undviker nogsamt att göra några svåra prioriteringar. Alla typer av regleringar kräver dock att man gör prioriteringar. Det är en jobbigare men nödvändig fråga att besvara för ett ansvarstagande parti. En ny ordning kommer att behöva ersätta dagens. Vi tror att fler partier snart kan vara villiga att diskutera en ny, mer rimlig princip än dagens. En princip som innebär att företagens möjligheter att rekrytera arbetskraft till bristyrken prioriteras, framför arbetskraftsinvandring till jobb som de som redan finns i Sverige kan ta. Dessa jobb bör i första hand gå till arbetslösa personer i Sverige.

Mikael Damberg (S), ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO