Fråga facket Fråga facket

Likgiltigheten inför EU-valet är ett hot mot demokratin

Borås tidning 20090207 Den 7 juni är det val. Då väljer vi våra representanter till Europaparlamentet. Genom att rösta ger vi uttryck för vilket samhälle vi vill ha i framtiden; det samhälle som vi vill lämna till våra barn och ungdomar. ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Borås tidning 20090207

Den 7 juni är det val. Då väljer vi våra representanter till Europaparlamentet. Genom att rösta ger vi uttryck för vilket samhälle vi vill ha i framtiden; det samhälle som vi vill lämna till våra barn och
ungdomar.

Valdeltagandet i EU-parlamentsvalen har hittills varit lågt i de flesta av EUs medlemsländer. Ju mer makt parlamentet fått och ju viktigare det blivit, desto färre har deltagit i valet. Sverige hade det lägsta
valdeltagandet av de gamla medlemsländerna 2004; bara 38 procent gick och röstade.

Europaparlamentsvalet handlar precis som våra riksdagsval om vilka levnads- och arbetsvillkor vi vill ha. Vill vi ha ett jämlikt samhälle eller ett samhälle med ökade klyftor? Vill vi ha en löntagarvänlig
eller en löntagarfientlig politik?

Som LOs ordförande och som ordförande för Europafacket – med mer än 60 miljoner medlemmar i 36 länder kämpar jag för ett EU som arbetar aktivt för att stärka löntagarnas ställning och för en sund utveckling av
arbetslivet i Sverige och i Europa. Det är självklart för mig att arbeta för fler ledamöter i Europaparlamentet som sätter människan och löntagares rättigheter före marknaden.

Den gemensamma arbetsmarknaden i EU kräver en gemensam politik och gemensamma beslut. Kampen för att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser måste föras både här hemma och i Europa. Den fria
förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla vår kollektivavtalsmodell måste gå före den fria rörligheten. Arbetet fortsätter både fackligt och politiskt för ett socialt Europa där alla
arbetstagare behandlas lika, har rätt till likvärdiga löner och arbetsvillkor oavsett var man kommer ifrån.

Nationsgränserna har inte längre samma betydelse som tidigare. Med all rätt förutsätter vi att politikerna fattar beslut som underlättar vardagen för oss, oavsett om vi befinner oss i Sverige, i Europa eller
någon annanstans i världen. Genom att rösta i Europaparlamentsvalet visar vi att vi bryr oss om vilka som bestämmer politiken i Europa.

Likgiltigheten är farlig. Att så många människor, och i stor utsträckning arbetare, avstår från att rösta i Europaparlamentsvalet är ett hot mot demokratin. Det finns en risk att vi får högerextrema krafter
som representerar Sverige i Europaparlamentet; krafter som försöker skapa motsättningar och ställa människor mot varandra. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att värna om demokratin, att aktivt
bidra till ett samhälle som bygger på solidaritet och att ställa upp för varandra.

Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande