Fråga facket Fråga facket

Ljus för jobben

Publicerad i ETC Stockholm 11 dec 2009 Runt om i hela Sverige har LO denne vecka tänt tusentals ljus för jobben, mot krisen. Vårt land är nu på väg mot den värsta arbetslösheten sedan trettiotalet. Bara här i Stockholms län går 77.400 män...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i ETC Stockholm 11 dec 2009

Runt om i hela Sverige har LO denne vecka tänt tusentals ljus för jobben, mot krisen. Vårt land är nu på väg mot den värsta arbetslösheten sedan trettiotalet. Bara här i Stockholms län går 77.400 människor
utan arbete.

Det är inte den borgerliga regeringens fel att det är finansiell kris i världen. Däremot är deras fel att det inte förs en politik för att lindra krisen.

För människor blir det kris för att den moderatledda regeringen sänkt ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och kris för att avgiften till a-kassan höjts vilket gjort att 500 000 löntagare saknar
ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Och det blir kris för den arbetslöse som inte får utbildning eller praktik och därmed minskar chanserna att få ett nytt jobb.

I detta läge, och samtidigt som budgetunderskottet växt till ofattbara 100 miljarder, så väljer regeringen fortsatta skattesänkningar, mest till dem som redan har det gott ställt.

Sverige är på väg bort från jämlikhet. Inkomstskillnaderna ökar dramatiskt. Utvecklingen under de gångna åren har omfördelat från dem som inte kan arbeta och till dem som förvärvsarbetar. Fattigdomen har
fördubblats bland sjuka, arbetslösa och pensionärer mellan 2002 till 2007.

År 2002 levde åtta procent av sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade i fattigdom jämfört med fyra procent för de förvärvsarbetande. År 2007 var det dubbelt så många, 16 procent, medan fattigdomen bland de
förvärvsarbetande inte ökade. Den största förändringen skedde efter regeringsskiftet 2006 och sannolikt har en ännu större andel av de sjuka och arbetslösa blivit fattiga år 2009.

Vid årsskiftet 2009/2010 späs skillnaderna på ytterligare då över 50.000 kvinnor och män utförsäkras från sjukförsäkringen. För väldigt många människor väntar en ekonomisk katastrof. Många kommer att behöva
söka socialbidrag. Det senaste året har socialbidragen ökat med närmare 20 procent.

Den ökande ojämlikheten som vi ser ökar spänningarna i samhället och är en grogrund för främlingsfientliga krafter. Sverigedemokraterna finns där ojämlikheten ökar och de spelar på människors osäkerhet och
försöker numera ge sken av att vara ett löntagarvänligt parti. Något som vid närmare granskning inte stämmer.

Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt, rasistiskt och antidemokratiskt parti vars politik bara skulle öka skillnaderna och spänningarna i samhället. De hämtar sin näring från att människor är olika. Vi
måste tydligt sätta en gräns att vi inte accepterar ett parti som inte respekterar alla människors lika värde.

Den borgerliga regeringen för en politik som ökar de ekonomiska klyftorna och som leder till ökade spänningar i Sverige. Det är fel politik och det leder Sverige i helt fel riktning. Nästa år är det
riksdagsval. Då måste vi vara många som arbetar för en ny regering och för en politik som strävar mot jämlikhet. Jag för min del är övertygad om att en socialdemokratiskt ledd regering kommer att öka
jämlikheten i Sverige. Det är ett Sverige som är bättre för alla att leva i.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande