Fråga facket Fråga facket

LO-förbundens medlemmar känner yrkesstolthet

I en undersökning har LO ställt frågan Hur viktigt arbete tycker du själv att du gör? Hela 91 procent alla anställda upplever att de gör ett ganska viktigt eller mycket viktigt arbete. Bland arbetare är det fler som anser sig ha ett mycket vik...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en undersökning har LO ställt frågan Hur viktigt arbete tycker du själv att du gör? Hela 91 procent alla anställda upplever att de gör ett ganska viktigt eller mycket viktigt arbete. Bland arbetare är det
fler som anser sig ha ett mycket viktigt arbete, 65 procent, vilket ska jämföras med 53 procent av tjänstemännen.

Ändå ses fortfarande ett arbetaryrke, det vill säga yrken inom de områden som LOs förbund företräder, ofta som genomgångsyrken i väntan på annat arbete eller utbildning. Den borgerliga regeringens
sysselsättningspolitik tar bland annat sitt avstamp i ett sådant synsätt: Det är inte genom att ge människor möjlighet till omställning genom att skaffa sig en yrkesutbildning som den fulla sysselsättningen
ska realiseras. Istället ska människor vara billiga att anställa och jagade att acceptera dåliga villkor.

LO-förbundens medlemmar anser i störst utsträckning att de gör ett viktigt arbete, följt av Saco och sist TCOs medlemmar. Många av LO-förbundens medlemmar anser uppenbart att de har världens bästa arbete.
Samtidigt vet vi att Sveriges arbetare inte har världens bästa lön eller världens bästa arbetsmiljö. Många saknar möjligheter till inflytande och utveckling i arbetet. Många blir sjukskrivna och den senaste
tiden har antalet arbetsplatsrelaterade dödsolyckor ökat.

Det finns enormt stora klass- och könskillnader i arbetsmiljö och inflytande på arbetsmarknaden. LO-förbundens medlemmar upplever sig ha både sämre arbetsmiljö och mindre inflytande på arbetet än vad
tjänstemännen har.

I undersökningen framgår tydligt att arbetare är mer missnöjda med sina löner än tjänstemän och akademiker. Framför allt gäller det kvinnliga arbetare där hälften anser att de har en lön som gör deras
arbetsinsats rättvisa.

I internationellt perspektiv har Sverige en arbetsmarknad som gör att vi kan hävda att här finns världens bästa arbeten men sedan krisåren på 1990-talet har klasskillnaderna ökat. Spridningen i lön mellan
arbetare och tjänstemän har blivit större.

LO-förbundens medlemmar vet att de gör ett viktigt arbete. Men dessa arbeten måste vara arbeten med bra löner och anställningsvillkor. Arbeten som inte orsakar sjukdom och skada. Förutsättningarna för det är
starka kollektivavtal, vilket i sin tur hänger ihop med en hög facklig organisationsgrad. Vi måste vara många för att hävda oss mot arbetsgivarna och för att kunna höja rösten mot regeringen. Genom att vara
många kan vi också påverka arbetsmarknadens villkor, minska orättvisorna och få ett arbetsliv som präglas av trygghet, trivsel och stolthet.

Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande