Fråga facket Fråga facket

LOs tre goda råd till Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen har fått en ny styrelse. Den borde ställa krav på regeringen för att bekämpa massarbetslösheten. Det viktigaste är att utbilda arbetssökande för att möta arbetsmarknadens behov. Det skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape. Igår sammanträdde Arbetsförmedlingens nya styrelse för första gången. Efter en tid med en avlövad ledning för en av landets viktigaste myndigheter är platserna runt bordet äntligen fyllda. Tyvärr hålls dörren till styrelserummet fortfarande stängd för arbetsmarknadens parter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Industri 27 april 2013

Arbetsförmedlingen har fått en ny styrelse. Den borde ställa krav på regeringen för att bekämpa massarbetslösheten. Det viktigaste är att utbilda arbetssökande för att möta arbetsmarknadens behov. Det skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape. Igår sammanträdde Arbetsförmedlingens nya styrelse för första gången. Efter en tid med en avlövad ledning för en av landets viktigaste myndigheter är platserna runt bordet äntligen fyllda. Tyvärr hålls dörren till styrelserummet fortfarande stängd för arbetsmarknadens parter.

Det råder massarbetslöshet i Sverige. Mer än 400 000 människor saknar ett arbete att gå till. Samtidigt kritiseras Arbetsförmedlingen för att inte effektivt nog matcha arbetssökande med lediga jobb.

När arbetslösheten är så hög som nu – 8,8 procent – måste Arbetsförmedlingen ges bästa möjliga verktyg för att rusta arbetssökande för jobb. Men sedan regeringen lade om arbetsmarknadspolitiken 2006 har Arbetsförmedlingens förutsättningar att verka för en effektiv matchning allvarligt försämrats

De kompetenshöjande insatserna har minskat kraftigt. Platserna i den yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildningen minskade drastiskt mellan 2007 och 2009 för att landa på en nivå om cirka 6 000 deltagare per månad, den lägsta nivån sedan 1960-talet, och då hade vi full sysselsättning.

Från och med 2010 har platser tillförts men dagens nivå om knappt 12 000 deltagare per månad är alltför låg. I stället har fokus inom arbetsmarknadspolitiken lagts på jobbsökaraktiviteter, helt i linje med regeringens jobbpolitik som ensidigt går ut på att fler ska sysselsättas i mindre kvalificerade och lågt betalda jobb.

Det är inte en jobbpolitik som främjar en positiv strukturomvandling och en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsutveckling.

När den nya styrelsen nu påbörjar sitt arbete uppmanar vi därför till ansvar för att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att verka för en välfungerande arbetsmarknad. Det är mycket som behöver förändras men låt oss börja med tre prioriterade åtgärder.

För det första. Kräv de verktyg som är nödvändiga för en effektiv matchning, nämligen kompetenshöjande insatser som rustar de arbetssökande för att möta arbetsmarknadens krav.

Den yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildningen behöver byggas ut och ge plats för i snitt 40 000 deltagare per månad. Ställ också krav på att antalet platser i förberedande utbildning fördubblas.

För det andra. Kräv resurser för att intensifiera förmedlingen för alla arbetslösa som behöver det, oavsett hur länge de har varit arbetslösa. Förmedlingen kan kompensera för en avsaknad av det kontaktnät som är så värdefullt för varje arbetssökande. Det förutsätter färre arbetssökande per handläggare.

För det tredje. Säkerställ att Arbetsförmedlingen fortsätter att utveckla det värdefulla arbetet med arbetsgivarkontakter. Dessa är avgörande för att arbetssökande som saknar förankring på arbetsmarknaden ska kunna få det.

Arbetsförmedlingen kan göra mycket för att motverka massarbetslösheten. Men om den långvarigt höga arbetslösheten ska minska krävs väsentligt höjda ambitioner från regeringens sida.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Linda Grape, utredare LO