Fråga facket Fråga facket

LO tänker inte rasera den svenska modellen

Centern frågar efter nya grepp för att möta problemet med nyanländas svaga ställning på arbetsmarknaden. Sen gör man det arbetsgivarna gjort i hundra år, kräver sänkta löner. Vari består nyheten? Kanske i tillägget att politikerna ska gå in och lagstifta fram lönesänkningarna?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se 11 februari 2016

Ett är dock säkert, LO kommer aldrig att gå med på att personer med en viss bakgrund ska ha lägre lön än andra. Och vi kommer aldrig att medverka till att rasera den svenska modellen. Den har bidragit till att bygga vår välfärd och garanterar schysta villkor och löner det går att leva på.

Visst är skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda större i Sverige än i resten av EU. Men det beror på att en större andel av befolkningen har ett arbete här – särskilt kvinnor och äldre. Det handlar inte om att Sverige skulle vara sämre än andra länder på integration. Tvärtom kommer Sverige på första plats i en internationell rankning av 38 länders integrations- och migrationspolitik.

Det går väldigt bra för Sverige just nu. Tillväxten är hög och arbetslösheten sjunker. Trots det går många fortfarande utan arbete, samtidigt som det finns fler lediga jobb än någonsin. Att det tar lång tid för nyanlända att etablera sig är ett stort problem.

Dessvärre finns det inte någon quick-fix för att förbättra nyanländas etablering. Det som behövs är en quick-mix, en hel palett av åtgärder.

LO har tidigare fört fram vikten av utbildning och riktade insatser som beredskapsarbeten och särskilda anställningsstöd. Dessutom krävs kraftiga investeringar i bland annat välfärd och infrastruktur. Bara så har de som söker sig till vårt land en verklig chans att få komma till sin rätt.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare