Fråga facket Fråga facket

Lönebidrag är bättre än statlig praktik

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Expressenn debatt 18 december 2011, replik på artikel från den 14 december

 

Hillevi Engström (m) föreslår statlig praktik för att få ut fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Vi ser att helt andra åtgärder krävs.

Medan antalet personer i nystartsjobb och fas 3 ständigt ökar, minskar antalet personer i lönebidragsanställningar som är utformade för funktionsnedsatta.

För den som har en funktionsnedsättning är lönebidragsanställningar bättre än fas 3-placeringar eller nystartsjobb, eftersom lönebidragen innebär ett arbete anpassat efter individens behov.

I ett försök att öka antalet lönebidragsanställningar har regeringen lättat på kravet om kollektivavtalsenliga villkor. Den anställda med lönebidrag är sedan dess inte garanterad ett fullvärdigt försäkringsskydd. Det har inte lett till fler lönebidragsanställningar – bara försämrade villkor.

Nu behövs en kraftig höjning av subventionsnivån inom lönebidragen. Annars väljer arbetsgivare hellre fas 3. Då behöver de inte betala någon lön alls, utan får ett anordnarbidrag på cirka 5000 kronor i månaden.

Eller också erbjuder de nystartsjobb. Då krävs inget samråd med facket, som vid en lönebidragsplacering. Och nystartsjobbet innebär inga krav på kollektivavtalsenliga villkor.

Även om det är kostsamt med höjd subventionsnivå i lönebidragen är det, som vi ser det, enda möjliga vägen att få lönebidragen att stå sig i konkurrensen gentemot andra program. Det är bästa vägen att få ut fler funktionsnedsatta i arbete.

Madelene Syrén, utredare, LO