Fråga facket Fråga facket

M vill ha sämre villkor för löntagarna

Om Moderaterna verkligen ville värna den svenska modellen hade det varit en glädjande nyhet. Men om man ser hur de agerat i verkligheten blir bilden tyvärr en helt annan. De har inte försvarat modellen. De har tvärtom konsekvent försökt att urholka den, skriver S-politikerna Heléne Fritzon och Johan Danielsson i en replik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 24 april 2019

Vi socialdemokrater arbetar i Sverige och Europa för att säkra den svenska modellen och garantera att alla som arbetar i Sverige gör det med svenska kollektivavtal. Vårt arbete handlar inte om centralisering som Moderaterna skriver på SvD Debatt 16/4, det handlar om att stärka den svenska modellen!

I Europa attackerar högerkrafter löntagare och försämrar villkoren. I Ungern har Moderaternas systerparti Fidesz infört en ”slavlag” som innebär att arbetsgivare kan tvinga löntagare att jobba över med 400 timmar om året och hålla inne den lönen i tre år. Det är en skrämmande utveckling.

Även de svenska moderaterna agerar i Europaparlamentet för att underminera den svenska modellen. De röstade emot nya EU-regler för utstationerad arbetskraft, som innebär att principen om lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla. Om de förändringarna inte skett hade arbetare från andra länder tvingats jobba för lägre löner och sämre villkor i Sverige än sina svenska jobbkamrater. Det är både dåligt för dem och för våra företag som får sämre konkurrensvillkor. En konkurrenssituation som riskerar en kapplöpning nedåt vad gäller löner och arbetsvillkor.

Moderaterna kritiserar i artikeln den sociala pelaren på falska grunder. Den sociala pelaren är ett gemensamt åtagande om de värderingar och rättigheter som vi socialdemokrater står för – från jämlikhet till socialt skydd, från rättvisa arbetsvillkor till livslångt lärande. Pelaren är ett viktigt steg på vägen mot ett mer socialt Europa, med grön tillväxt, rättvisa arbetsvillkor och en stark social dialog.

Pelaren innehåller en rad frågor kopplade till den sociala välfärden och – inte minst – tryggheten i arbetslivet. Pelaren handlar om att sätta dessa frågor på den politiska agendan, men det är i huvudsak upp till de enskilda länderna att hitta lösningar som passar för just dem. Pelaren slår fast att EU tillsammans med medlemsländerna ska lyfta fram och följa upp utvecklingen kring frågor som livslångt lärande, jämställdhet, trygga anställningar och bättre arbetsmiljö.

Vi socialdemokrater vill att den sociala pelare som undertecknades i Göteborg 2017, och är en stor framgång för Stefan Löfven som var en av initiativtagarna, ska vara en förstärkning av medlemsstaternas sociala ambitioner.

Vi vill inte att Europa ska konkurrera med lönedumpning och dåliga villkor. Moderaterna agerar gång på gång för sämre villkor. De röstar nej till principen om lika lön för lika arbete. De röstar emot vägpaketet med schysta villkor för transportarbetare. Nu dribblar de bort korten och menar att en grundläggande nivå av socialt ansvar i alla medlemsstater, som den sociala pelaren innebär, skulle vara ett hot mot den svenska modellen. Vi menar att det tvärtom är en förutsättning för att vår modell ska säkras.

Nu vill moderaterna ha en ”ny svensk modell”. Om den bygger på deras inslagna linje och den politik de och deras partikollegor ute i Europa driver kommer den innebära otrygga och sämre villkor för löntagare. Det är inte något vi Socialdemokrater vill ha. Vi vill stärka den svenska modellen, inte avveckla den.

Heléne Fritzon (S) kandidat till europaparlamentet
Johan Danielsson (S) kandidat till europaparlamentet och utredare på LO