Fråga facket Fråga facket

Marschera för jobb till unga

Opinionsbildning Sedan 1890 firas arbetarrörelsens internationella högtidsdag, första maj. Då tågade 20 000 personer genom Stockholm och målet var lagstadgad åtta timmars arbetsdag


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publiceras i ett antal lokaltidningar i samband med 1 maj 2013

Sedan 1890 firas arbetarrörelsens internationella högtidsdag, första maj. Då tågade 20 000 personer genom Stockholm och målet var lagstadgad åtta timmars arbetsdag

Mycket har hänt sedan 1890 och arbetarrörelsen har tillsammans åstadkommit förändringar som ökat friheten och gett framtidstro. Vi har genomfört en arbetstidsförkortning, fem veckors semester och sex månaders föräldraledighet. Tillsammans byggde vi upp en starkt gemensam sektor med skola, vård och omsorg åt alla, oavsett inkomst. Vi skapade en ekonomisk politik och en arbetsmarknadsmodell som satte full sysselsättning främst.

Idag står vi inför nya utmaningar. Den viktigaste är massarbetslösheten, inte minst bland ungdomar. 157 000 unga saknar arbete. Den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i jämförbara europeiska länder och vi riskerar för första gången i modern tid få en ungdomsgeneration som får de sämre än sina föräldrar.

Arbetarrörelsen har genom historien visat att vi har lösningarna på samtidens politiska utmaningar. Nu ska vi med självförtroende blicka framåt för att presentera inte bara dagens utan också morgondagens lösningar. Därför har vi presenterat en ny offensiv politik mot massarbetslösheten. 2020 ska Sverige ha den lägsta arbetslösheten i EU och bland det första en S-regering ska göra är att genomföra en 90-dagarsgaranti för unga

Under sju år har den borgerliga regeringen påstått att arbetslösheten beror på för mycket trygghet och att unga inte söker jobb. Vi vet att det inte stämmer. Skiljelinjen är tydlig. Vi vill garantera jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Regeringen vill att arbetslösa ungdomar ska vänta 90 dagar innan det ens kan bli tal om insatser. Rörelse står mot stillasittande, aktvitet mot passivitet – insatser mot desperat väntan. En skillnad som spelar all roll i världen för unga arbetslösa.

Sverige behöver en stark arbetarrörelse. I morgon, på första maj, tågar vi på gator och torg i hela Sverige för att visa att vi tillsammans är starka. Temat är i dag, liksom 1890, arbete och budskapet är att vi behöver en Socialdemokratisk regering som tar ansvar för Sverige. Som inte låter 157 00 unga gå arbetslösa trots att de inget hellre vill än att ha ett riktigt jobb, ekonomisk trygghet och möjlighet att ta steget in i vuxenlivet. Det tjänar unga på. Och det tjänar Sverige på.

Gabriel Wikström, Tobias Baudin, Filip Svantesson och Dan Gabrielsson är representanter från SSU och LO, lokalt, regionalt och nationellt.