Fråga facket Fråga facket

Mycket måste åtgärdas

Arbetsmarknad Den viktigaste frågan för Sverige är att fler kommer i jobb. Vi kan inte acceptera att nästan 400 000 personer är arbetslösa. För att minska arbetslösheten krävs en fungerande arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson svarar på ”Följ kongressens beslut!” i Arbetet 7 september 2012

Den viktigaste frågan för Sverige är att fler kommer i jobb. Vi kan inte acceptera att nästan 400 000 personer är arbetslösa. För att minska arbetslösheten krävs en fungerande arbetsmarknadspolitik och en bra arbetslöshetsförsäkring.

Men arbetslöshetsförsäkringen har misskötts under många år. Inkomstbortfallsprincipen, det vill säga att det är lönen som är grunden för hur hög a-kassa man får, har urholkats. Nu får bara cirka en av tio som heltidsarbetat och blivit arbetslösa 80 procent av den tidigare lönen i a-kasseersättning. En genomsnittlig arbetare får 63 procent i ersättning från a-kassan.

A-kassan ska underlätta att gå från ett jobb till ett annat. När man är arbetslös ska man kunna lägga energin på att utbilda sig och söka jobb, inte på att oroa sig för sin och familjens försörjning.

Att rusta upp och stärka arbetslöshetsförsäkringen var ett krav från LO-kongressen när jag valdes. Kongressen slog bland annat fast att taket för ersättningen ska höjas och räknas upp med löneutvecklingen samt att ersättningen i a-kassan ska vara 90 procent av lönen. Detta är självklart krav jag kommer att driva som LO:s ordförande.

A-kassan har ju inte bara blivit sämre, den har också blivit dyrare. Åtminstone för de flesta av LO-förbundens medlemmar. Avgiften varierar i dag från 90 kronor i månaden för en akademiker till 410 kronor i månaden för en som jobbar inom Hotell och restaurang.

De höga avgifterna och de tuffa villkoren för att få ersättning har lett till att många löntagare inte är med i försäkringen. I dag är knappt två tredjedelar av dem som är registrerade som arbetslösa medlemmar i en a-kassa; bland 18–24-åringar endast en tredjedel.

Vi har ett gigantiskt arbete för att få en a-kassa värd namnet. Det handlar naturligtvis om att ersättningen ska höjas till 90 procent. Men lika viktigt är att höja taket, att sänka avgiften så att den blir mer lika för alla löntagarna och att förbättra villkoren så att fler medlemmar har möjlighet att få ersättning vid arbetslöshet.

Karl-Petter Thorwaldsson
LOs ordförande