Fråga facket Fråga facket

Oacceptabla hot mot fackliga antirasister

Attackerna mot fackliga antirasister är ett hot mot det öppna samhället och mot vår demokrati. På senare tid har tonläget trappats upp. Vi känner en stor oro, inte minst inför den fortsatta valrörelsen, skriver Ingela Edlund, LO, och Ella Niia, Hotell- och restaurangfacket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 30 juli 2014

Hoten mot fackligt förtroendevalda som försvarar den grundläggande principen om alla människors lika värde är helt oacceptabla. En av många fackliga kämpar som står upp för våra medlemmar är Jenny Bengtsson, ordförande för Hotell- och restaurangfackets Stockholms- och Gotlandsavdelning, som de senaste dagarna vittnat om tusentals hatfyllda och hotfulla kommentarer. Attackerna mot fackliga antirasister är ett hot mot det öppna samhället och mot vår demokrati.

En av LO:s viktigaste utgångspunkter är principen om alla människors lika värde och rätt. En annan viktig utgångspunkt är det fackliga löftet. Arbetare ska inte konkurrera om löner och arbetsvillkor med varandra. Det innebär att vi i första hand är löntagare. Inte en kultur, inte en hår- eller hudfärg. Konflikten i samhället står inte mellan oss. Den står mellan dem som vill försämra arbetsvillkoren för löntagare och dem som genom ett fackligt engagemang vill göra arbetslivet bättre. Därför är de fackliga och antirasistiska engagemangen två sidor av samma mynt.

Precis som vi tog kampen för allas lika värde i fackföreningsrörelsens barndom eller mot nazisterna på 30-talet, är vi tydliga med vårt ställningstagande mot den organiserade rasismen i dag.

När det i juli startades en debatt om huruvida fackliga förtroendeuppdrag går att förena med medlemskap i Sverigedemokraterna, klargjorde flera LO-förbund sin ståndpunkt. Eftersom antirasismen är en central del av vårt fackliga engagemang, är en sådan kombination inte godtagbar; den som utses att företräda medlemmarna måste ställa upp på den helt grundläggande principen om allas lika värde.

Men när dessa, ganska självklara, åsikter framförts har gensvaret bestått av hat och hot. Fackligt förtroendevalda har på olika sätt beskrivit de oacceptabla följderna. Hatet och hoten har två gemensamma nämnare. De sker nästan alltid i anslutning till en diskussion om antirasism och är sällan utan grova sexistiska och rasistiska angrepp.

I samband med valrörelsen har tonläget trappats upp. I våras hotades bland andra brandmän och undersköterskor när de vägrade ta emot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på arbetsplatsbesök. I veckan vittnade Jenny Bengtsson om sin situation efter sina inlägg i den offentliga debatten, bland annat här i Svenska Dagbladet.

Vi känner en stor oro, inte minst inför den fortsatta valrörelsen. Öppna och livliga debatter. Ja, det vill vi ha. Men om människor drar sig tillbaka, och avstår från att delta i debatten av rädsla, då har vi passerat en gräns som inte får överträdas.

När våra medlemmar inte vågar yttra sina antirasistiska åsikter av rädsla för hat och hot, är det ett hot mot det öppna samhället. Det är inte en slump. Oavsett om rasismen marscherar på gator eller om den sitter i vårt parlament, innebär den alltid att det demokratiska samhället är hotat. Därför är också rasismen ett hot mot allt LO tror på. Vårt svar är, nu som alltid: motstånd och solidaritet.

Från LO:s sida stärker vi vårt antirasistiska arbete. Bland annat genom vår landsomfattande satsning ”Alla kan göra något”. Alla ska ha ett stöd i sitt antirasistiska engagemang. För ingen kan göra allt. Men vi ska se till att alla kan göra något. Vi vet att fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i att vara en motkraft mot rasism och främlingsfientlighet.

Antirasismen och det fackliga engagemanget förutsätter varandra. Rasismen är ett hot mot vår grundideologi. För varje form av yttring som vill skapa en konflikt mellan löntagare baserat på födelseland, hudfärg eller religion blir vårt arbete ännu viktigare; att tillsammans med 1,5 miljoner medlemmar stå upp för alla människors lika värde och slå vakt om det öppna samhället.

Vid valet den 14 september har vi alla möjlighet att säga ifrån mot hot och antidemokratiska yttringar, genom att välja parti och företrädare till Sveriges riksdag som också står upp för allas lika värde och ett demokratiskt samhälle.

INGELA EDLUND, andre vice ordförande LO

ELLA NIIA, ordförande Hotell- och restaurangfacket