Fråga facket Fråga facket

Privata sjukvårdsförsäkringar söndrar vården inifrån

Med coronapandemin kommer en enorm vårdskuld och därför är det så viktigt att regeringen tillsätter en utredning som ska begränsa privata sjukvårdsförsäkringar. Regering och riksdag måste våga genomföra det majoriteten vill och inte låta sig styras av vinstintresset i försäkringsbolag och vårdföretag. Det här handlar om att trygga en god hälso- och sjukvård som fördelas efter behov, inte plånbok, skriver Lisa Bengtsson, 2:e vice ordförande LO och Ulrika Lorentzi. LO-utredare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgs-Posten 21 augusti 2020

Häromdagen presenterade regeringen en särskild utredare som ska lägga förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det är efterlängtat. Att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som skapar genvägar till vård är en mycket viktig fråga för LO och medlemmarna i LOs förbund.

Privata sjukvårdsförsäkringars marknadsidé är snabbare tillgång till vård. Eftersom det råder brist på vårdpersonal och vårdplatser är det givet att när försäkringspatienter går före hamnar alla utan försäkring längre bak i kön. Helt emot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om jämlik vård.

Ojämlikt fördelade
De som får vänta längre på vård är i hög utsträckning de samhällsbärande arbetare som inte har råd med en försäkring och kanske inte ens får teckna den eftersom kroppen slitits så att de redan har en kronisk sjukdom. Försäkringarna är ojämlikt och ojämställt fördelade. Ju högre utbildning och inkomst desto vanligare med privat sjukvårdsförsäkring. Två tredjedelar av de försäkrade är män. Den kraftiga ökningen av försäkringar efter 2006 har främst gått till den tiondel av befolkningen som har högst inkomster.

I Coronakrisen har det blivit ännu tydligare att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med rätt kompetens är en begränsad resurs i vården. Vården har imponerat i pandemin med sin förmåga att ställa om och fördela vård dit den behövs mest. Samtidigt har det byggts upp en vårdskuld. Att personer med privata sjukvårdsförsäkringar skulle få gå före när vårdskulden ska betas av är djupt oetiskt. Det måste förhindras.

Söndrar vården inifrån
Försäkringarna avlastar inte den vanliga vården, de söndrar den inifrån. Med dagens regler får privata vårdgivare blanda offentligt finansierade patienter med försäkringspatienter i samma verksamhet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har visat att när privata vårdgivare blandar patienter blir väntetiderna längre för offentligt finansierade patienter och privatfinansierade patienter med mindre vårdbehov kan prioriteras före offentligt finansierade patienter med större vårdbehov.

Den här utvecklingen är ett hot både mot jämlikheten och mot tilliten till den offentligt finansierade vården. De privata sjukvårdsförsäkringarna är en del av ett politiskt systemskifte. Skatter sänks, resurser till vården stramas åt och så erbjuds genvägar till vård till de resurs- och röststarka. Det leder till att de resursstarka blir mindre intresserade av att upprätthålla kvalitet i den offentligt finansierade vården. Och deras vilja att betala skatt minskar. De vill inte ”betala dubbelt”. På sikt riskerar vi att få en tudelad vård med en bättre vård för de som kan teckna en försäkring och en allt mer åtstramad vård till alla andra.

Går den här utvecklingen att stoppa? Ja, men det krävs politiska beslut och det är bråttom. Vårdanalys skriver att försäkringarna än så länge inte har undergrävt förtroendet för offentligt finansierad hälso- och sjukvård eller viljan att betala skatt i Sverige. Det förklaras av att försäkringsvården står för mindre än 1 procent av den totala kostnaden för hälso- och sjukvård. Enligt Vårdanalys kan effekterna komma på sikt, vilket studier från andra länder visar. Det finns en risk för tröskeleffekter. Om förtroende för vården och viljan att betala skatt börjar minska kan förändringen gå snabbt.

Ska inte få kombinera
För att stoppa den här utvecklingen måste sammanblandningen av offentligt och privat finansierade patienter få ett slut. LO anser att vårdgivare som har avtal med region eller kommun för att ta emot offentligt finansierade patienter inte ska få kombinera det med privat finansierade kunder.

Dessutom måste hälso- och sjukvården vara så bra att privata sjukvårdsförsäkringar inte efterfrågas. Under de senaste decennierna har skattesänkningar och utveckling av marknadsmodeller prioriterats framför välfärdsreformer för jämlikhet. LO menar att principen om att vård och omsorg ska fördelas efter behov måste stärkas, insynen i offentligt finansierad välfärd säkras och hälso- och sjukvården utvecklas med stärkta resurser och en ny styrning.

Inte styras av vinstintresset
Nu gäller det att den nya utredningen lyckas ta fram konkreta förslag och att regering och riksdag vågar ställa sig bakom det som majoriteten av befolkningen vill, snarare än att låta sig styras av vinstintresset i försäkringsbolag och vårdföretag. För det här handlar om att trygga en god hälso- och sjukvård som fördelas efter behov, inte plånbok.

Lisa Bengtsson, LOs andre vice ordförande

Ulrika Lorentzi, utredare LO