Fråga facket Fråga facket

Protester mot regeringens angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen

Artikel publicerad i Dagens Industri den 29 september 2007: I regeringens budgetproposition finns förslag som i praktiken förbjuder vissa kollektivavtal. Enligt budgetpropositionen ska ingen som är sjuk längre än 12 månader få mer än 75 procen...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Artikel publicerad i Dagens Industri den 29 september 2007:

I regeringens budgetproposition finns förslag som i praktiken förbjuder vissa kollektivavtal. Enligt budgetpropositionen ska ingen som är sjuk längre än 12 månader få mer än 75 procent av lönen. Samtidigt
finns det redan nu kollektivavtalade försäkringar som ger en högre ersättning vid långtidssjukdom. Dessa tilläggsförsäkringar, som finansieras genom att arbetstagarna avstår från en del av löneutrymmet, blir
med regeringens förslag meningslösa. Regeringen föreslår nämligen att den statliga ersättningen ska minska motsvarande storleken på de egen finansierade tilläggsförsäkringarna. På så sätt förhindras att
ersättningen kan bli mer än 75 procent av lönen.

Genom att försäkra sig om att sjuka aldrig kan få ut mer än tre fjärdedelar av sin lön, tror sig regeringen få dem tillbaka i arbete. Det tror inte vi. Dessutom innebär regeringens förslag att staten
retroaktivt konfiskerar ett löneutrymme som många arbetstagare har avstått ifrån för att få en bättre sjuklön.

Men regeringens förslag har större räckvidd än att bara gälla sjuklönen.

Sveriges arbetsmarknadsmodell bygger på att arbetsgivare och arbetstagare i fria förhandlingar kommer överens om villkoren utan statlig inblandning. Det gäller exempelvis arbetstidens förläggning,
tjänstepensioner, föräldralön, arbetsskadeförsäkring, sjuklön, efterlevandeskydd, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling för att inte tala om lön och extra semester.

På detta sätt får vi skräddarsydda avtal för varje bransch, för varje sektor, till och med för varje arbetsplats. Detta sätt att reglera det komplexa förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare har
hittills gagnat alla. Det har skapat arbetsro på arbetsmarknaden, främjat produktivitet och tillväxt och det har framförallt gett enskilda arbetstagare trygghet.

I alla länder där staten blandar sig i detta spel leder det till sämre flexibilitet, stelbenthet och trögrörlighet.

Regeringens förslag är ett allvarligt ingrepp i parternas fria förhandlingsrätt och man kan nu fråga sig om några kompletterande avtal och försäkringar går säkra framöver. Den osäkerhet som det leder till
skadar den svenska kollektivavtalsmodell som regeringen i andra sammanhang säger sig stödja.

Dra tillbaka förslaget som inskränker parternas fria förhandlingsrätt.

Wanja Lundby-Wedin Sture Nordh