Fråga facket Fråga facket

Rädda unga från farligt arbetsliv

Arbetsmiljö Den tragiska dödsolyckan i somras där en fjortonårig pojke avled på sitt sommarjobb är en logisk konsekvens av svensk arbetsmarknad. Där unga är hänvisade till otrygga arbetsvillkor, stress och dålig introduktion till vilka rättigheter en anställd har.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Regeringens förslag om att skyddsombuden inte längre ska ha fackligt skydd i ryggen måste kastas i papperskorgen, skriver LOs ordförande Susanna Gideonsson, LOs ungsekreterare Elsa Alm samt SSUs ordförande Lisa Nåbo.
Regeringens förslag om att skyddsombuden inte längre ska ha fackligt skydd i ryggen måste kastas i papperskorgen, skriver LOs ordförande Susanna Gideonsson, LOs ungsekreterare Elsa Alm samt SSUs ordförande Lisa Nåbo.

Ungas arbetsplatser ska vara trygga

Den största risken för arbetsplatsolyckor som ger sjukskrivning har unga mellan 16 och 24 år. 

Det kan vara en artonåring som blir vittne till en skjutning eller utsätts för ett rån. Unga anställda i butiker och restauranger som får gängbrottslighetens brutalaste uttryck utspelade framför sig mitt under arbetsdagen. Det kan vara en sextonåring som bränner handen på stekhällen. En sjuttonåring som inte fått lära sig ordentlig lyftteknik och skadar ryggen för livet. En nittonåring som uppmanas att köra truck utan truckkort och välter. Det kan vara en tjugoåring som utsätts för sexuella trakasserier.

Så här kan det inte fortsätta. Ungas arbetsplatser ska vara säkra, trygga och utan farlig stress. Ansvaret för detta är arbetsgivarens.

Unga tvingas alltför ofta nöja sig med otrygga anställningsvillkor. I åldersgruppen 18-24 år har hälften en tidsbegränsad anställning. Av dessa har många behovsanställningar där de har få timmar på kontraktet och rings in vid behov. Många har flera jobb för att kunna försörja sig.

Allt det hänger ihop med risken för att utsättas för arbetsskador.

Många upplever en stor tidspress. Korta kontrakt och tillfälliga anställningar ökar otryggheten, vilket gör att unga känner sig tvungna att prestera över sina gränser för att behålla jobbet. En press som ökar risken för stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet. Stress i sin tur ökar risken för att råka ut för andra olyckor.

Det är också vanligt att unga inte får tillräcklig introduktion eller handledning när de börjar ett nytt jobb. När arbetsformer och teknik utvecklas snabbt är det ännu viktigare att ge unga verktygen de behöver för att kunna utföra sitt arbete säkert och effektivt. Rätt skyddsutrustning, ordentlig utbildning och en inkörstid för nya arbetsuppgifter borde vara självklart. Istället kastas unga ofta in i arbetsuppgifter de aldrig utfört förut. Naturligtvis ökar risken för skador då.

Unga arbetstagare upplever ofta en känsla av utanförskap på arbetsplatsen, där de inte alltid känner att de har en röst eller att deras åsikter värderas. Otydliga förväntningar från arbetsgivaren kan också leda till förvirring och osäkerhet.

Unga som kontaktar LO vittnar om en oroväckande dålig arbetsmiljö de tvingas arbeta i, och de vittnar om arbetsgivare som inte tar sitt lagstadgade ansvar.

Det finns mycket vi kan göra för att ge unga en bra start på arbetslivet. För att slippa fler dödsfall och allvarliga olyckor som kan ge skador för livet.

Låt inte kriminella ta över företag. Gör en offensiv mot företag i den gråa ekonomin, intensifiera samverkan mellan polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra relevanta myndigheter för att stoppa infiltrationen av kriminella i vår vardagsekonomi. 

Stoppa SMS-anställningar och LAS-shopping. Arbetsgivare måste följa regeln i det nya huvudavtalet att heltid ska vara norm. Unga behöver tryggare anställningar, inte hanteras som slit- och slängvaror.

Särskilt fokus på ungas arbetsmiljö. Fackliga organisationer och skyddsombud, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket måste jobba tillsammans för att minska riskerna för unga.

Håll tassarna borta från skyddsombuden. Regeringens förslag om att skyddsombuden inte längre ska ha fackligt skydd i ryggen måste kastas i papperskorgen. Svaga skyddsombud skyddar ingen, allra minst unga.

Susanna Gideonsson, ordförande LO
Elsa Alm, ungsekreterare LO
Lisa Nåbo, ordförande SSU

Debattartikeln har publicerats i Expressen 20 oktober 2023