Fråga facket Fråga facket

Rätt att strejka mot dåliga kvinnolöner

Arbetsmarknad LO-samordningen: Därför ställer vi oss bakom Handels krav i avtalsförhandlingarna Vi inom LO-samordningen anser att kvinnor förtjänar lika höga löneökningar som män. Därför står vi bakom Handelsanställdas krav på löneökningar och tryggare anställningar i årets avtalsrörelse. Handels krav är rimliga. Kraven motsvarar vad som krävs för att kvinnorna inom handeln inte ska halka efter de mansdominerade yrkena ytterligare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 3 mars 2012

LO-samordningen: Därför ställer vi oss bakom Handels krav i avtalsförhandlingarna

Vi inom LO-samordningen anser att kvinnor förtjänar lika höga löneökningar som män. Därför står vi bakom Handelsanställdas krav på löneökningar och tryggare anställningar i årets avtalsrörelse.

Handels krav är rimliga. Kraven motsvarar vad som krävs för att kvinnorna inom handeln inte ska halka efter de mansdominerade yrkena ytterligare.

Skillnaden i lön mellan mansdominerade yrken och de kvinnodominerade som exempelvis butiksbiträde, barnskötare och restaurangbiträde, är drygt 3 800 kronor per månad om man arbetar heltid.

Därutöver är det vanligare att kvinnor arbetar deltid.

Arbetsgivarnas budskap är att kvinnorna ska få samma löneökningar i procent som övriga LO-grupper hittills har fått i årets avtalsrörelse. Ett sådant avtal gör att handeln och andra kvinnodominerade branscher inte får samma löneökningar som övriga arbetstagare.

 

En butiksanställd tjänar i snitt 21 300 kronor i månaden. Med samma procentuella påslag får hon 220 kronor mindre i löneökning jämfört med vad anställda i ett mansdominerat LO-yrke redan har fått. Det innebär att löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar ytterligare.

Lägg därtill att det inom de mansdominerade branscherna ofta förhandlas fram ytterligare löneökningar, så kallad löneglidning, i samband med att man förhandlar lokalt.

För oss är ökade löneskillnader mellan män och kvinnor oacceptabelt. Vi kommer att fortsätta arbetet med att justera denna orättvisa.

Därför kan vi inte nöja oss med att alla grupper ges lönepåslag med samma procenttal. Vi måste i stället räkna på hur stor löneökningen blir i kronor.

 

Från arbetsgivarhåll hörs argument om att LO-samordningens krav hotar samhällsekonomin. Men tvärtemot vad arbets givarna säger så tjänar samhällsekonomin på att vi justerar de orättvisa löneskillnaderna.

På så vis kan efterfrågan på varor och tjänster öka, vilket ger en nödvändig stimulans av hela ekonomin.

Löneandelen för de grupper som nu tar strid för jämställda löner utgör mindre än 20 procent av den totala lönesumman i Sverige och det handlar dessutom om arbetstagare med låg lön.

 

LO-samordningens krav, som Handels nu har varslat om konflikt för att få igenom, kommer inte att lösa hela den könsmässiga orättvisa som finns på svensk arbetsmarknad. Men det är ett nödvändigt steg för att förhindra att skillnader i lön ökar ytterligare.

Dessutom skulle det ge svensk ekonomi en nödvändig stimulans. För att minska skillnaderna kommer vi att fortsätta kräva något högre löneökningar för kvinnor och de lägst avlönade.

Det kommer inte att äventyra svensk ekonomi men det kommer att skapa en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt Sverige.

Det mål som nu Handels, med stöd av LO : s förbund inom samordningen strider för, delas av en absolut majoritet av Sveriges befolkning. Vår förhoppning är att också arbetsgivarna snart inser det rimliga i vårt krav och att de vill bidra till ökad jämställdhet.

Per Bardh, avtalssekreterare, LO

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, Byggnads

Ronny Wenngren, avtalssekreterare, Elektrikerna

John Haataja, avtalssekreterare, Handels

Malin Ackholt, avtalssekreterare, Hotell- och restaurang

Lenita Granlund, avtalssekreterare. Kommunal

Thomas Bjelkerud, avtalssekreterare, Musikern

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare, Målarna

Matts Jutterström, avtalssekreterare, Pappers

Sven-Olof Hellman, avtalssekreterare, SEKO

Marcel Carlstedt, avtalssekreterare, Transport

Magnus Pettersson, avtalssekreterare, Fastighet