Fråga facket Fråga facket

Regeringen hotar den svenska modellen

Hur hjälper regeringen löntagarna, undrar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande Ulla Lindqvist och avtalssekreterare Per Bardh I dagarna samlas den borgerliga regeringens företrädare i Varberg. När de vann valet 2006 var svensk...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur hjälper regeringen löntagarna, undrar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande Ulla Lindqvist och avtalssekreterare Per Bardh

I dagarna samlas den borgerliga regeringens företrädare i Varberg. När de vann valet 2006 var svensk ekonomi i uppgång. Nu ser tiderna helt annorlunda ut. Senaste månaden har varslen i Sverige varit
rekordhöga. I hela Sverige visar preliminära siffror från Arbetsförmedlingen att 11552 personer har varslats hittills i oktober, bara i Västsverige var varslen 4416 personer.
   Vårt land står nu inför enorma utmaningar. Den fråga vi vill ha svar på är hur regeringen tänker hantera situationen. Det enda svar vi fått är att de tänker fortsätta på den inslagna vägen, med
skattesänkningar som enda medicin. Men hur kan skattesänkningar underlätta för dem som nu drabbas av den ekonomiska krisen?
   Sverige har historiskt lyckats väl med att förena samhällsekonomisk effektivitet och trygghet för den enskilde. OECD har under flera år visat stort intresse för Sverige och den nordiska modellen med höga
ersättningsnivåer i välfärdssystemen, en aktiv arbetsmarknadspolitik och starka fackliga organisationer som kan bidra med en väl fungerande lönebildning.
   Nu riskeras hela denna modell av den borgerliga regeringen.
   I Sverige har nästan 500 000 löntagare lämnat arbetslöshetsförsäkringen sedan den borgerliga regeringen chockhöjde avgifterna till a-kassan och sänkte ersättningen. Om det ser ut i Halland, som i övriga
Sverige, har 16 000 personer lämnat arbetslöshetsförsäkringen och riskerar att stå helt utan skydd.
   Sverige möter alltså nu en lågkonjunktur med väsentligt fler som står helt utanför a-kassan och där de som är med har ett väsentligt sämre inkomstskydd än tidigare. För en genomsnittlig Volvoarbetare, som
är med i a-kassan, innebär arbetslöshet i dag ett avbräck på nästan 10 000 kr per månad brutto. Då har ändå inte hänsyn tagits till sjukdomsperioder eller föräldraledighet som kan öka förlusten ännu mer.
   För att slippa vidta åtgärder för dem som förlorar jobbet försöker regeringen istället gömma sig bakom de omställningsavtal som fack och arbetsgivare har avsatt pengar till. Visst är de avtalen viktiga, men
de är bara en liten del av hela det omställningsstöd som löntagarna nu skulle behöva.
   Regeringen tycker uppenbarligen att deras politik är tillräcklig för att klara lågkonjunkturen och de finansiella effekterna på arbetsmarknaden och sysselsättningen. Vi delar inte den uppfattningen. Vi
tycker regeringen är skyldig de löntagare som går ut i arbetslöshet svar på följande två frågor.
   • Hur hjälper det Sveriges löntagare att 500 000 personer har lämnat a-kassan och alltså är hänvisade till socialbidrag om de inte får jobb? Samtidigt har endast cirka 25 procent av a-kassans medlemmar rätt
till 80 procent av lönen i arbetslöshetsersättning.
   • Hur hjälper det Sveriges löntagare att platserna i vuxenutbildningen och arbetsmarknadspolitiken har minskat?