Fråga facket Fråga facket

Regeringens arbetslinje har fel byggstenar

Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv skriver i SvD 29 januari om hur arbetsmarknadspolitiken brister. Vi delar tveklöst uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken i nuläget är dåligt utformad. Men lösningen på arbetslösheten heter inte jobbskatteavdrag eller privatisering av Arbetsförmedlingen. Lösningen finns i bättre kvalitet, mer rustande och utbildande åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 31 januari 2012

Svenskt Näringsliv skriver i SvD 29 januari om hur arbetsmarknadspolitiken brister. Vi delar tveklöst uppfattningen att arbetsmarknadspolitiken i nuläget är dåligt utformad.

Men lösningen på arbetslösheten heter inte jobbskatteavdrag eller privatisering av Arbetsförmedlingen. Lösningen finns i bättre kvalitet, mer rustande och utbildande åtgärder i arbetsmarknadspolitiken.

Det räcker inte att arbetslösa söker ett visst antal jobb, ett visst antal timmar i veckan, om de inte har den efterfrågade kompetensen. Arbetslösa med behov måste via arbetsmarknadspolitiken utbildas för att möta arbetsgivares efterfrågan. Sverige står nu inför ett läge med hög arbetslöshet – samtidigt som många företag inte får tag på den kompetens de söker.

Det handlar inte bara om vilka anslag Arbetsförmedlingen får. Det handlar även om verktygen och styrningen. I dagsläget finns det inte tillräckligt många utbildande insatser i Arbetsförmedlingens verktygslåda. Arbetsförmedlingen har efter regeringens önskemål sedan 2006 till stor del jobbat med de så kallade garantierna; jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.

Garantierna är program för arbetslösa som inte sätts in förrän efter flera månaders arbetslöshet. Dessutom innehåller de i huvudsak jobbsökaraktiviteter och coachning. Vi inom LO anser att arbetslösa mycket tidigare måste få del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har större utbildande inslag. Arbetsförmedlingen är som myndighet inte fri att ge till arbetslösa vad den anser är bäst, utan är styrd av regeringen.

Att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen är redan gjort, i dagsläget finns ungefär 900 kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen som arbetslösa kan välja bland.

Mycket lite tyder på att jobbskatteavdraget, garantierna eller konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingen har medfört någon positivt effekt på arbetslösheten. Den är nu över sju procent. Ska arbetslösheten ner måste regeringen omgående revidera arbetsmarknadspolitiken.

Madelene Syrén, utredare, LO