Fråga facket Fråga facket

Replik: Det är borgarnas fel – vi inom LO vill höja ersättningsnivåerna från a-kassan

Arbetsmarknad Nej, Anna Wästersved, det är inte facket, det är den borgerliga alliansregeringen som bestämt att du bara får 54 procent av lönen i ersättning från a-kassan. Vi inom LO har länge jobbat för att ersättningsnivåerna ska höjas. Vi tycker också att det är fel att det är dyrare att vara med i a-kassan om man löper hög risk för att bli arbetslös. På sikt tycker vi även att villkoren måste ändras så att fler får rätt till ersättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Oscar Ernerots, LO replik till Anna Wästersved, svt.se 10 februari 2012

Nej, Anna Wästersved, det är inte facket, det är den borgerliga alliansregeringen som bestämt att du bara får 54 procent av lönen i ersättning från a-kassan. Vi inom LO har länge jobbat för att ersättningsnivåerna ska höjas. Vi tycker också att det är fel att det är dyrare att vara med i a-kassan om man löper hög risk för att bli arbetslös. På sikt tycker vi även att villkoren måste ändras så att fler får rätt till ersättning.

Den borgerliga regeringen har missköt a-kassan på ett medvetet sätt – genom att göra försäkringen dyrare, ersättningsnivån sämre och kvalificeringsvillkoren hårdare.  Det är försämringar som gjordes genom politiska beslut som grundar sig på vilken människosyn man har. När företrädare för Moderaterna beskriver sin arbetslinje så ser de försämringen av a-kassan som en av det enskilt viktigaste insatserna för att få fler att vilja arbeta till lägre lön och sämre villkor.

Regeringen har tydligt slagit fast att inga förbättringar av a-kassan kommer att göras, nu senast genom arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i tv-programmet Agenda härom söndagen. Istället har regeringen tillsatt en utredning för att se över de olika socialförsäkringarna. Utredningen har flera uppdrag, men att höja ersättningsnivåerna så att fler ska kunna överleva på sin arbetslöshetsförsäkring är inte ett av dem.

I veckan fick LO delvis stöd för vår syn på hur a-kassan borde utformas av professor Lars Calmfors. I sin kolumn i Dagens Nyheter skrev han att taket i a-kasseersättningen behöver höjas, för att öka efterfrågan i dåliga tider när många oroar sig för sin ekonomi och håller hårt i pengarna.

Lars Calmfors delar också vår uppfattning att taket i arbetslöshetsförsäkringen bör indexeras, för att följa löneökningarna, så att försäkringen inte urholkas på sikt.

Vi inom LO tycker att det är bra att diskussionen om a-kassan nu handlar om hur vi vill att arbetsmarknaden ska fungera och hur man kan minska skadorna när ekonomin försämras. Calmfors efterfrågar en debatt som gör det möjligt för väljarna att ta ställning på sakliga grunder. Men en sådan debatt är omöjlig eftersom politiken styrs av värderingar.

Arbetslöshetsförsäkringen behöver stärkas på flera områden, det går inte att vänta, det måste ske omgående.

- Den extra avgift som regeringen infört och som har gjort det dyrare att vara med i en a-kassa med hög arbetslöshet, måste avskaffas. Ingen ska behöva betala mer än ungefär 100 kronor per månad.

- Ersättningsnivån måste höjas så att de allra flesta kan få 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. På lång sikt bör ersättningsnivån vara 90 procent.

- Möjligheten att kvalificera sig till a-kassan måste ändras: studerandevillkoret måste återinföras, antalet timmar som ligger till grund för ersättning ska sänkas och begränsningen för deltidsarbetslösa avskaffas.

Den som väljer att skydda sin inkomst vid arbetslöshet genom att vara medlem i en a-kassa måste kunna lita på att den kan få ersättning när han eller hon drabbas av arbetslöshet, alla ska också kunna vara säkra på att utbetalningarna kommer i tid.

Med fortsatt borgerlig politik kommer a-kassan inte förbättras, det är allvarligt för dem som drabbas av arbetslöshet och det skadar svensk ekonomi. Därför måste den viktiga diskussionen om a-kassan fortsätta.

Oscar Ernerot, ombudsman LO