Fråga facket Fråga facket

Risk för ineffektiv och dyr byråkrati

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad SvD webb 3 oktober 2011. Replik till Almega

Almega föreslår att arbetslöshets –och sjukförsäkringen slås samman till en gemensam ”grundtrygghetsförsäkring”. Tyvärr tar inte förslaget hänsyn till de olika syften som respektive försäkring har.

Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring vid arbetslöshet och den ska motverka att vi dras djupare in i en lågkonjunktur. Dessa uppgifter har inte sjukförsäkringen som är en ren inkomstförsäkring för att förhindra fattigdom för dem som drabbats av minskad arbetsförmåga.

Den ökade privatiseringen av arbetslöshetsförsäkringen som Almega förespråkar leder sannolikt till att yrkesgrupper med hög risk för arbetslöshet får betala mer för sin a-kassa. Det är ett märkligt förslag eftersom de själva kritiserar de orättvisa differentierade avgifterna som gör att en servitris betalar fyra gånger mer än en läkare för samma dåliga försäkring. Vill verkligen Almega tvinga alla Sveriges löntagare att betala för den försäkring som är en av de sämsta i den industrialiserade världen och hamnar på plats 21 i bland OECD: s medlemsländer.

Genom att sammanfoga två försäkringssystem som är fundamentalt olika skapas inte ett bättre socialskydd. Erfarenheterna från Norge visar istället på uppkomsten av en svårstyrd och gigantisk byråkratisk koloss (NAV), till följd av en liknande sammanslagning.

Almegas påstående att det finns ett folkligt stöd för en obligatorisk A-kassa väcker förvåning. Mätningar från såväl SEB som LO har visat på motsatsen.

Idag får endast en tredjedel av de arbetslösa a-kasseersättning. Almegas modell löser inte detta problem. Vore a-kassan obligatorisk skulle endast 10 000 fler beviljas ersättning. Almegas förslag skulle alltså innebära att alla tvingas betala till en dålig försäkring, som bara en minoritet i slutändan har rätt till. Hela idén om en tvingande arbetslöshetsförsäkring är feltänkt.

Kjell Rautio Utredare LO

Oscar Ernerot Ombudsman LO