Fråga facket Fråga facket

Så blir jobben fler

Arbetsmarknad Sverige kan få full sysselsättning, om bara regeringen vågar. Fler subventionerade anställningar, satsningar på utbildning och förstärkt arbetsförmedling tar oss närmare målet, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med flera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i UNT 14 juni 2012

Sverige kan få full sysselsättning, om bara regeringen vågar. Fler subventionerade anställningar, satsningar på utbildning och förstärkt arbetsförmedling tar oss närmare målet, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med flera.

Det är omöjligt att inte dra paralleller mellan arbetslöshetskrisen i Europa i dag och 1930-talets depression. De som nu vill se Europa gå igenom ett stålbad har ingenting lärt av det senaste århundradets mest smärtsamma historiska lärdomar.

Få öppna och demokratiska samhällen tål i längden de påfrestningar som massarbetslösheten utsätter det för. Vi får aldrig glömma att det är den fulla sysselsättningen som tryggar ett anständigt samhälle. När samhället vänder medborgarna ryggen – då vänder medborgarna samhället ryggen. Det gäller i Europa och i Sverige.

Sverige har i dag, precis som flertalet andra europeiska länder, massarbetslöshet. 391 000 personer – eller 7,8 procent av arbetskraften – är arbetslösa. (SCB AKU, första kvartalet 2012). För detta bär den borgerliga regeringen det fulla ansvaret.

De borgerliga partierna har i två valrörelser sökt väljarnas mandat för att bekämpa arbetslösheten och klara den fulla sysselsättningen. De inser nu att de är på väg att misslyckas. Det är därför regeringspartierna nu på olika sätt försöker sänka förväntningarna.

Det är på det sättet vi bör förstå statsminister Reinfeldts olycksaliga uttalande om ”etniska svenskar mitt i livet”. Det är därför finansminister Borg är så angelägen om att jämföra Sverige med de europeiska länder som lider svårast av arbetslösheten, som Grekland och Spanien.

Vi vet alla att Sverige kan bättre än så. Vi ska jämföra oss med de länder i Europa som har varit skickligast i att hålla nere arbetslösheten: Österrike (4,0 procent), Nederländerna (5,0) och Tyskland (5,6).

LO och LO-förbunden är naturligtvis alltid beredda att samarbeta med regeringen om den på allvar vill ta upp kampen mot massarbetslösheten.

Den rapport som antogs av LO-kongressen pekar ut flera åtgärder som är nödvändiga för att stärka den stora grupp som i dag har en svag förankring på arbetsmarknaden:

- Varaktiga satsningar på grund- och gymnasieskola. Dagens situation, med sjunkande kvalitet och stora grupper som inte går ut gymnasieskolan med godkända betyg, är ohållbar och hotar vår position som ett högproduktivt välfärdssamhälle.

- Ett nytt kunskapslyft. Arbetslösa utan gymnasiekompetens ska kunna studera på gymnasienivå med generös studiefinansiering. Även personer som har jobb, men som har en svag utbildningsbakgrund bör kunna få del av kunskapslyftet.

- Antalet subventionerade anställningar, permanenta och tillfälliga, bör öka kraftigt. Subventionsnivån måste möjliggöra jobb i befintliga lönelägen.

- Särskilda jobb, som påminner om det som förr kallades beredskapsarbeten, bör skapas. Ersättning och villkor ska vara avtalsenliga.

- Stärkta förmedlingsinsatser. Vissa grupper har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för att redan i dag få ett arbete. Men av olika orsaker saknar de det kontaktnät som är så viktigt för att ta sig in på arbetsmarknaden. De behöver få hjälp av arbetsförmedlare som har möjlighet att jobba intensivt med 10-20 personer, i stället för som i dag ofta hantera 100 eller fler arbetslösa.

Dessa förslag kostar pengar. Men de har samtliga säkerligen högre finansieringsgrad än de flesta av de skattesänkningar som av regeringen har beskrivits som jobbskapande åtgärder.

De är också förenliga med en positiv arbetslinje, i det att de bygger på människors vilja till arbete, inte rädslan för de stora kostnader som det i dag, tack vare regeringens politik, innebär att bli sjuk eller arbetslös.

Men det kan bara vara början. På sikt ska Sverige åter bli ett land med full sysselsättning. LO ska vara den kraft i Sverige som arbetar allra hårdast för full sysselsättning. Det kommer att vara tydligt, oavsett kulör på de partier som bildar regeringsunderlag.

Vi ska tillbaka till full sysselsättning igen.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Tobias Baudin, 1:e vice ordförande LO

Ingela Edholm, 2:e vice ordförande LO

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO