Fråga facket Fråga facket

Så ökar vi läsandet och minskar klassklyftorna

Regeringen måste bredda sitt arbete och involvera folkrörelser och studieförbund för att få fler vuxna att läsa och ta del av samhällslivet, skriver Helén Pettersson, förbundsordförande ABF och Berit Müllerström, andra vice ordförande LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 27 oktober 2016

Nästa vecka är det höstlov och med det så är det dags för historiens första »läslov«.

Under de senaste åren har flera larmrapporter om läsande uppmärksammats. Dessa visar samstämt på en negativ trend. Sveriges sämre PISA-resultat vittnar om samma utveckling bland unga. Läsförståelsen går ner och framför allt i grupper som redan står svagt i samhället. Om alla ska kunna vara en del av det moderna samhället krävs stora insatser att öka läsförståelsen i Sverige. Det är insatser för demokrati och jämlikhet. Minskat läsande ökar klasskillnader.

Sverige har gjort insatser för att vända utvecklingen. Regeringen har högt uttalade mål, men om vi verkligen ska bryta trenden för att nå läsmålen måste det till satsningar också utanför skolan och det offentliga. Det är dags att mycket tydligare involvera folkrörelser och andra institutioner som har möjlighet och nätverk att nå brett ut bland både barn och vuxna i alla delar av samhället.

ABF tar tillsammans med LO ett initiativ för att öka lusten hos unga vuxna att läsa mer tillsammans och hos föräldrar att göra detsamma tillsammans med barn. Vi vet att en nyckel för att fler barn ska läsa är att jobba med läsfrämjandeinsatser som omfattar vuxna. Vi vet från undersökningar och utvärderingar att det är LO-gruppen, människor med lägre utbildningsnivå, arbetslösa och unga män som tillhör gruppen med lägre läsvana. Det finns alltså mycket att göra. Vi menar att om satsningarna på skolelever ska lyckas måste vi också nå föräldrar och vuxna för att utveckla fler läs-ambassadörer i studieovana miljöer.

Vi vill utjämna klassklyftor och ge alla en chans att delta fullt ut i samhällslivet. ABF och LO har tillsammans med fackförbund och andra folkrörelser utvecklat arbetsplatsbibliotek, tvättstugebibliotek, boklådor, bokcirklar och långkörare som IF Metalls projekt »Läs för mig pappa!«.

Ni initierar vi arbetarrörelsens lässatsning ”läs för mig!”. Vi ska inspirera och locka fler till att bli aktiva läsare. Vi ska bryta klassmönster och vill ge fler tillgång till sitt språk och sin fantasi.

Inför det nyinrättade läslovet ställer vi därför tre krav på regeringen och Stefan Löfven:
Ge plats åt företrädare från studieförbund, fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser i regeringens läsdelegation
Utöka stödet till skolbiblioteken så att alla skolbibliotek är bemannade, idag saknar 86 av landets kommuner helt bemanning på sina skolbibliotek
Låt studieförbunden, fackföreningsrörelsen och andra folkrörelser få ett utökat uppdrag att bli bron in i det svenska språket genom ”läs för mig” där våra plattformar redan finns för både fler arbetstillfällen och reell integration

Att kunna läsa är nyckeln till att växa som människa. Ett väl utvecklat språk gör oss starkare och bättre rustade genom livet. Vi menar att det är bra att det görs satsningar på att få fler barn att läsa. Men regeringen måste bredda sitt arbete och tydligare involvera folkrörelser och studieförbund för att få fler vuxna att läsa och ta del av samhällslivet. När vuxna läser, läser barn.

Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Berit Müllerström, andra vice ordförande LO