Fråga facket Fråga facket

Så pressar regeringen ner lönerna

Publicerad i Efter arbetet den 17 september Jag tror på ett samhälle som strävar mot jämlikhet. Ett Sverige – ett Skåne – där inte skillnaderna är så stora är ett bättre samhälle för alla att leva i. I ett sådant samhälle så...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Efter arbetet den 17 september

Jag tror på ett samhälle som strävar mot jämlikhet. Ett Sverige – ett Skåne – där inte skillnaderna är så stora är ett bättre samhälle för alla att leva i. I ett sådant samhälle så har politiken ambitioner att
fördela resurser. Det handlar såväl om ekonomiska resurser som att bygga upp en välfärd som gör det möjligt för alla att ta del av.

För socialdemokraterna är det prioriterade i årets val att stärka välfärden, bland annat genom att se till att barngrupperna blir mindre i skolan och barnomsorgen, att det blir fler undersköterskor i vården
och genom att öka stödet till äldre i äldreomsorgen. Bra skola, vård och omsorg som används av såväl fattig som rik leder till ett bättre land att leva i.

Men en annan viktig del för att vi ska hålla ihop är att inte inkomskillnaderna ökar. För detta krävs en omsvängning i politiken. Ända sedan början av 1980-talet har den långsiktiga trenden varit en allt mer
ojämn inkomstför­delning. Men med det jobbskatteavdrag som den borgerliga alliansen infört har skillnaderna blivit större. Idag betalar sjuka, arbetslösa och pensionärer högre skatt än de som arbetar. Den
olika beskattningen måste på sikt tas bort.

Diagram 3
Källa: LO (2010) och egna beräkningar

I diagrammet kan vi se att sjuka, arbetslösa och förtidspensionerade har nästan inte alls har fått del av den kraftiga ökning av inkomsterna som har skett sedan mitten av 2000-talet.

Vi vet också att det har blivit mer än fyra gånger så vanligt för en sjuk, arbetslös eller pensionär att riskera fattigdom som för en förvärvsarbetande. Andelen unga (20-39 år) arbetarkvinnor med låg inkomst
ökade från 6 till över 11 procent mellan 2007 och 2008.

Vi vet också att risken för arbetslöshet och sjukdom är vanligare bland arbetare. Politiken som förts av högern under senare år har spätt på skillnaderna. Den utformning av a-kassan som vi idag har är djupt
orättvis och slår allra hårdast mot arbetare med låga inkomster och anställda som många gånger inte har ett heltidsjobb.

Idag betalar den lågavlönade medlemmen i Hotell och Restaurang Facket förbund (HRF) 405 kronor i månaden medan akademikerna aldrig behöver betala mer än 90 kronor i månaden. Att medlemmarna i HRF ska betala så
hög avgift beror, enligt den borgerliga regeringen, på att de som har hög risk för arbetslöshet ska hålla igen på lönekraven.

Det förs helt enkelt en konsekvent politik från den borgerliga regeringen där man vill skapa fler jobb med att pressa ned lönerna. Den sänkta nivån när man är arbetslös och sjuk är naturligtvis också en del i
denna strategi. Fortsätter denna politik kommer det främst att drabba de arbetare som redan idag är lågavlönade och som riskerar att drabbas av arbetslöshet.

Detta är tydliga tecken på ett samhälle som drar isär. Ett sådant Sverige kommer att bli sämre för alla att leva i. Det leder till ökade spänningar och orättvisor. Den stora skillnaden mellan höger och vänster
är huruvida vi tycker detta är ett problem – eller inte – och om vi har förslag för att minska dessa skillnader. I de rödgrönas valmanifest finns förlag som stärker löntagarna och minskar de ekonomiska
skillnaderna i landet.

Den borgerliga regeringen för en politik som ökar de ekonomiska klyftorna och som leder till ökade spänningar i Sverige. En socialdemokratisk ledd regering kommer att öka jämlikheten i Sverige. Det är ett
Sverige – ett Skåne – som är bättre för alla att leva i.

Wanja Lundby Wedin, LOs ordförande