Fråga facket Fråga facket

Så vill LO skapa fler jobb

Arbetsmarknad Vid årsskiftet trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Där används 12 miljarder kronor för att sänka inkomstskatten. Men budgeten är tom på det som ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Eskilstunakuriren 14 januari 2014

Sverige präglas idag av hög arbetslöshet. 400 000 personer, eller åtta procent av arbetskraften, vill arbeta men får inte ett jobb. I Sörmland är läget ännu värre. Här är arbetslösheten elva procent, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Nu behövs en ekonomisk politik för full sysselsättning. Ett samhälle där alla som kan arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar, skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Men Istället för att investera i jobb prioriterar den nuvarande regeringen hela tiden nya sänkta skatter. I nästan varje budget sedan år 2006 har skattesänkningar tagit det mesta av budgetutrymmet och oftast har endast smulor lagts på det som ger jobb.

De 12 miljarder kronor som regeringen år 2014 lägger på nya sänkta inkomstskatter hade kunnat användas på ett helt annat sätt. Pengarna skulle ha räckt till att finansiera effektiva satsningar mot arbetslösheten. Låt oss ge tre exempel;

1.   Underhåll av järnväg och väg. 12 miljarder kronor skulle kunna användas till att öka statens satsningar på underhåll av vägar och järnväg med 50 procent. En sådan satsning skulle öka trafiksäkerheten, förbättra möjligheten till arbetspendling och direkt skapa tusentals nya jobb.

2.   Fler jobb i välfärden. 12 miljarder kronor motsvarar kostnaden för att anställa cirka 25 000 personer inom välfärden. Det skulle göra det möjligt att öka kvaliteten i skola, vård och omsorg samt kraftigt bygga ut de offentliga välfärdstjänsterna så att fler kan kombinera familjeliv med lönearbete.

3.   Höjda barnbidrag. 12 miljarder kronor skulle räcka till att höja barnbidragen (inklusive studiebidragen) med 500 kronor per barn och månad. För en LO-familj med två barn så skulle detta öka den disponibla inkomsten med 12 000 kronor per år. En sådan satsning skulle ge en viktig konsumtionsstimulans till de grupper som har hög konsumtionsbenägenhet och därmed stimulera ekonomin och skapa jobb.

Vi i LO vet att det är våra medlemmar som drabbas hårdast av den höga arbetslösheten. Men vi vet också att det går att göra något åt arbetslösheten.

Från LO:s sida har vi föreslagit en stimulansåtgärd på 30 miljarder i höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Det skulle inte bara möta demografiska behov och möjliggöra en ambitionshöjning i skolan, vården och omsorgen, utan också skapa 52 000 nya jobb i Sverige. För Sörmland innebär det 862 miljoner kronor i ökade statsbidrag, vilket motsvarar nära 1 500 nya jobb i länets kommuner och landsting. En betydligt bättre medicin mot arbetslösheten än fortsatta skattesänkningar är.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Majlene Ahlgren, ordförande LO-distriktet i Mellansverige