Fråga facket Fråga facket

Samhället tjänar på att fler jobbar mer

Publicerad på aftonbladet.se 4 mars 2010 En halv miljon svenskar arbetar deltid mot sin egen vilja. Nästan 300.000 av dem skulle kunna öka sin arbetstid om de fick möjligheten. De flesta är kvinnor i arbetaryrken. Hälften av alla LO-kvinnor arbe...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se 4 mars 2010

En halv miljon svenskar arbetar deltid mot sin egen vilja. Nästan 300.000 av dem skulle kunna öka sin arbetstid om de fick möjligheten. De flesta är kvinnor i arbetaryrken. Hälften av alla LO-kvinnor arbetar
deltid.

Rätten till heltid är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna som vi kan genomföra. Det handlar om att ge kvinnor friheten och tryggheten att kunna försörja sig själva. Att inte behöva vara beroende av
anhöriga eller stöd från samhället.

I årets avtalsrörelse har samtliga 14 LO-förbund, också de mansdominerade, ställt upp bakom kravet på rätt till heltidsarbete. Detta oroar arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. Så till den grad att de hotar med
uppsägningar. 110.000 personer blir arbetslösa om LO får igenom sitt krav på heltidsarbete i årets avtalsrörelse varnar Karin Ekenger i en debattartikel den 25 februari. Så är det förstås inte.

Svenskt Näringsliv gör, medvetet eller omedvetet, ett antal tankefel när de påstår att LOs krav på rätt till heltidsarbete skulle leda till högre arbetslöshet.

För det första: Kravet på förstärkt rätt till heltid gäller vid nyanställningar och för de deltidsanställda som själva vill öka sin arbetstid. LO kräver inte att alla deltidstjänster i ett slag ska omvandlas
till heltidstjänster. Den som vill arbeta deltid ska fortsätta göra det. I de fall då en verksamhet kräver deltidsanställningar accepterar vi det. Men dagens ordning, där arbetsgivare systematiskt kan utnyttja
anställda genom att enbart erbjuda deltid och sen kalla in personalen extra när man tycker att det behövs, måste förändras.

För det andra: Hela samhället tjänar på att fler människor arbetar mer. Det leder till ökad efterfrågan och fler arbetstillfällen. Eller tror Svenskt Näringsliv att arbetslösheten skulle minska om fler gick
ner i arbetstid och arbetade deltid? I så fall kanske direktörerna i Svenskt Näringslivs ledning själva kan gå före och minska sin arbetstid och inkomst?

Dagens situation, där framförallt kvinnor tvingas till ofrivilligt deltidsarbete, går att förändra. Det visar till exempel de överenskommelser som gjorts mellan Kommunal och flera kommuner i Dalarna där heltid
nu är norm. Men då krävs att också arbetsgivarsidan ser vikten av ett jämställt arbetsliv.

Per Bardh, LOs avtalssekreterare