Fråga facket Fråga facket

Snedvriden konkurrens måste få ett stopp

Arbetsmarknad Företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa. På det sättet får seriösa företagare att svårare att klara sig – samtidigt som arbetskraft utnyttjas, skriver LO-utredaren Claes-Mikael Jonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Arena 20 maj 2013

Företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa. På det sättet får seriösa företagare att svårare att klara sig – samtidigt som arbetskraft utnyttjas, skriver LO-utredaren Claes-Mikael Jonsson.

EU:s fria rörlighet och frihandel är viktig för Sverige. Med medlemskapet i EU skulle konkurrensen i svenskt näringsliv öka. Det har den gjort. Men nu har det gått överstyr. Seriösa arbetsgivare får allt svårare att hävda sig i konkurrensen med de företag som systematiskt utnyttjar skillnader i skatte- och avgiftssystemen.

Ett exempel är Gunnar Johanssons åkeri, som häromveckan varslade samtliga sina chaufförer om uppsägning. ”Allt fler går över till att anställa lågavlönade chaufförer från bland annat Östeuropa för att pressa priserna. Det känns skit” säger vd:n i en intervju.

I dag presenterar LO en rapport där vi har vi undersökt några av de metoder som används för att konkurrera ut svenska företag.

Genom att skriva företag på Irland kan arbetskraftskostnaderna pressas betänkligt. I synnerhet om personalen hämtas från Polen. I vissa fall kan företag etablerade i utlandet halvera sina arbetskraftskostnader utan att bryta mot svenska kollektivavtal. Konkurrensen mellan utländska och svenska företag håller fullständigt på att förvridas.

Smutskonkurrensen har inte enbart konsekvenser för små och medelstora företag. Även arbetstagare drabbas när arbetstillfällena blir färre och lönerna pressas nedåt. Men rapporten visar även att det i utländska företag dessutom förekommer direkt press på kollektivavtalens löner.

Men det är inte bara svenskar som drabbas av smutskonkurrensen. Allt oftare rapporterats om hur utländsk arbetskraft utnyttjas hänsynslöst på svensk arbetsmarknad. Uteblivna löner, svartarbete, lurade företagare och ovetande kunder tycks ha blivit regel snarare än undantag. Vi har träffat utländska arbetstagare som vittnar om oacceptabla villkor – allt för att priset ska pressas.

En tidigare LO-rapport, När arbetskraftskostnaderna pressar priset, visade att drygt 45 procent av arbetskraften på tre stora infrastruktursatsningar (Norra länken, Citybanan och Citytunneln) var skatteskyldig i utlandet. Det vill säga – satsningarna hamnade i fickorna på utländska företag.

Man kan fråga sig om en expansiv ekonomisk politik är möjlig med de brister som finns i regelverken. Kan en politik för full sysselsättning förverkligas utan lagändringar på europeisk och nationell nivå?

Att komma tillrätta med smutskonkurrensen är ett gemensamt samhällsintresse. Över parts- och blockgränser bör åtgärder vidtas för att förhindra en konkurrens ner i mörkret. Där väntar enbart förtvivlan, vanmakt och arbetslöshet. Därför förslår LO bland annat:

  • Inför lagstiftning som gör huvudentreprenören ansvarig för att alla aktörer i ett projekt följer gällande lagar och avtal.
  • Inrätta en europeisk yrkesinspektion för att förbättra samarbetet mellan nationella yrkesinspektioner och skattemyndigheter.
  • Avskaffa regeln om att inkomstskatt inte behöver betalas för arbete de första 183 dagarna i Sverige.

LO:s nya rapport tydliggör de mekanismer som möjliggör smutskonkurrens, där företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa, och underminerar konkurrensen.

Det är inte längre säkert att de mest effektiva, innovativa och produktiva företagen som klarar sig i konkurrensen inom EU.

LO är i grunden positivt till frihandel och fri rörlighet för arbetstagare. Förutsättningen för den grundsynen är dock att frihandeln vilar på konkurrens på lika villkor. Det är hög tid att politiker i Sverige och Europa agerar för att återupprätta likabehandling som norm inom EU.

Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO