Fråga facket Fråga facket

Stopp för orimliga vinstuttag ur välfärden

Välfärd Vinster i välfärden är en förutsättning för kvalitet och mångfald, säger företagen som bedriver bolag i skola, vård och omsorg. Och därmed har kvalitet blivit synonymt med frihet för riskkapitalister att plocka ut skattepengar ur vår välfärdssektor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Piteå tidningen 18 augusti,  NSD 20 augusti 2012

Vinster i välfärden är en förutsättning för kvalitet och mångfald, säger företagen som bedriver bolag i skola, vård och omsorg. Och därmed har kvalitet blivit synonymt med frihet för riskkapitalister att plocka ut skattepengar ur vår välfärdssektor.

I verkligheten förhåller det sig tvärtom. För varje skattekrona som stoppas undan i något skatteparadis riskerar vi färre anställda inom äldreomsorgen. För varje skattekrona som riskkapitalisterna plockar ur välfärdsektorn riskerar skolresultaten att sjunka ytterligare. För varje skattekrona som försvinner ner i välfärdsprofitörernas fickor riskerar principen om allas rätt till lika vård att sättas ur spel.

Välfärd handlar om att vi som bor i Sverige ska kunna färdas väl genom livet. Men i dag upplever vi hur den generella välfärden eroderar. Sjukförsäkringen är skjuten i sank. Låginkomsttagare och personer med utländsk bakgrund tvingas av ekonomiska skäl avstå från tandvård. Allt färre får sina arbetsskador godkända, samtidigt som arbetsskadeförsäkringen redovisar stora överskott.

Därför har LO tillsatt en välfärdspolitisk utredning. Den ska ta fram konkreta förslag på hur välfärdssystemen kan moderniseras för att svara upp till de krav på kvalitet och tillgänglighet som ställs av såväl medborgarna i vårt land som av samhället i stort.

Självklart ska vi som medborgare ha möjlighet att välja bland en mångfald av utövare. Men den typ av valfrihet som innebär frihet för riskkapitalbolag att plocka miljonvinster ur vår välfärdssektor är fullständigt oacceptabel.

Vi betalar skattepengar för att de ska gå till våra barns skolgång.

Vi betalar skattepengar för att våra föräldrar ska få den bästa omsorgen på sin ålders höst.

Vi betalar skattepengar för att alla ska få den bästa sjukvården.

Då ska pengarna gå dit, inte till någon ägare som vill plocka ut skyhöga vinster.

LO-utredningen har också till uppgift att ta fram ett handlingsprogram för hur sjukförsäkringen kan utvecklas. Försäkringens regelverk, ersättningsnivåer och rätten till ersättning, liksom rättsosäkerheten i systemet och rätten till rehabilitering är några frågor som ska utredas.

En principiell översyn av hur tandvårdsförsäkringen kan förbättras och på sikt bli en del av sjukvården, hör också till utredningens uppdrag.

Det behövs även en genomgripande analys över hur arbetsskadeförsäkringen ska vara utformad och ska tillämpas.

Utredningen ska arbeta i ett och ett halvt år. Men redan i december i år ska ett förslag ligga klart till en gemensam syn på vinstuttag från offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg.

Det måste bli stopp på de orimliga vinstuttagen ur vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för.

Av Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande; Maria Stenberg, Ordförande LO-distriktet i Norrbotten