Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver en politik för fler jobb

Publicerad i Katrineholms Kuriren 17 mars 2010 Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så fortsätter arbetslösheten att öka. Antalet arbetslösa var i januari nästan 460.000, mer än 100.000 f...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Katrineholms Kuriren 17 mars 2010

Krisen är inte över. Trots signaler om att den svenska ekonomin långsamt återhämtar sig, så fortsätter arbetslösheten att öka. Antalet arbetslösa var i januari nästan 460.000, mer än 100.000 fler än för ett år
sedan.

Den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan slår hårt mot den som förlorat sitt jobb. De allra flesta får inte 80 procent i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta ersättningen är 14.960
kr per månad, vilket ger endast ca 10.400 kr efter skatt. Många står dessutom helt utan ersättning eftersom de trängts ut ur a-kassan som blivit så mycket dyrare och orättvisare. För dem återstår bara
socialbidrag. På ett år har kommunernas utbetalningar av socialbidrag ökat med 23 procent i hela landet.

Fredrik Reinfeldt sa för ett tag sedan att en viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Det visar tydligt vilken syn han har på den som drabbas av arbetslöshet. Men det är inte
brist på aktivitet som är problemet. Vad statsministern tycks glömma bort är att det inte finns särskilt många nya jobb. I Södermanlands län fanns vid senaste månadsskiftet färre än 1.000 jobb att söka hos
Arbetsförmedlingen, men antalet arbetslösa i länet var mer än tio gånger fler.

En av de viktigaste frågorna just nu är hur arbetskraften ska rusta sig för de nya jobb som kommer när efterfrågan ökar igen. Men arbetsmarknadspolitiken har dragits ner kraftigt och kvaliteten i insatserna
har försämrats, liksom möjligheterna till vuxenutbildning.

I Katrineholm kommer jag idag bland annat att besöka Starten, en verksamhet som syftar till att förbättra deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden. Jag kommer också att delta i en diskussion om framtidens
arbetsmarknad och då betona behovet av ett alternativ till dagens politik; en politik som är bättre för Sverige och för löntagarna; en politik som omfattar:

• a-kassa med lägre avgift och högre ersättning
•extra stöd till industrin så att anställda kan få utbildning en dag i veckan med ekonomisk ersättning motsvarande a-kassenivå
•mer pengar till kommuner och landsting för fler jobb och bättre välfärd
•aktiv arbetsmarknadspolitik med kompetenshöjande insatser vid sidan av jobbsökaraktiviteter
•krafttag mot ungdomsarbetslösheten med prioritering av dem som saknar en fullständig gymnasieutbildning
•fortsatt stöd till byggsektorn genom att ROT-avdraget också omfattar fastighetsägare av flerfamiljshus
•nya offentliga investeringar, bl a för att bidra till klimatomställningen
•ett utbildningslyft för att möta de nya jobben.

Höga och orättvisa avgifter till a-kassan skapar inte nya jobb. Det gör inte heller låg ersättning till den som drabbats av arbetslöshet. Nu behövs en aktiv politik som ger jobb och motverkar skadeverkningarna
av arbetslösheten – en politik som ger oss framtidstro.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande