Fråga facket Fråga facket

Sverige kan bättre om jobben sätts först

Imorgon är det första maj och vi kommer att demonstrera för fler jobb och en bättre framtid. Vi tror att Sverige kan bättre. Vi tror att Europa kan bättre. Men då krävs en politik som sätter jobben först i både Sverige och Europa, skriver bland andra Anneli Hulthén.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgsposten 30 april 2014

I Sverige är verklighetens dom hård mot Moderaterna. Deras svar på varje samhällsproblem, att sänka skatterna och genomföra privatiseringar, har visat sig felaktiga.

Samtidigt som arbetslösheten bitit sig fast på en högre nivå än jämförbara länder, tappar Sverige i konkurrenskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar inte och ungefär vart femte rekryteringsförsök misslyckas på grund av att företagen inte hittar rätt kompetens. Den ena Pisa-undersökningen efter den andra visar på försämrade resultat, och ökade klyftor, i skolan. Sedan försämringarna i sjukförsäkringen och a-kassan lämnas allt fler arbetslösa och sjuka i ett oförsäkrat tillstånd. Ansvaret lämpas över på anhörigas axlar och kommunens försörjningsstöd.

Högre ambitioner
Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men någonting håller på att gå sönder. Vi har högre ambitioner för Sverige än att vi ska vara bättre än de länder som det går sämst för. Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Ett första viktigt steg mot det målet är ett nytt kunskapslyft. Verkligheten ser i dag ut så att 400 000 går arbetslösa samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom en rad kompetensområden, som lastbilsmekaniker, kockar eller golvläggare . Därför föreslår vi 30 000 platser inom komvux, yrkesvux och yrkeshögskola från 2015 som ett första steg i ett nytt kunskapslyft.

Kunskapskraven blir allt högre, och unga utan gymnasieutbildning är överrepresenterade bland arbetslösa. Den genomsnittliga tiden i ungdomsarbetslöshet har förlängts med 30 procent de senaste åren. Det är ohållbart. Unga ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa. Därför vill vi göra gymnasieskolan obligatorisk från 2018 och införa en 90-dagarsgaranti som innebära att den som är ung och arbetslös inom 90 dagar ska erbjudas ett jobb, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av utbildning och praktik som leder vidare till jobb .

Eftersatta behov
Vi måste återupprätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Satsa på den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen, reparera a-kassan och skrota Fas 3. Vi måste öka resurserna till välfärden. Det är för stora barngrupper i barnomsorgen, för få vuxna i skolan, för lite personal i sjuk- och äldrevården.

Samtidigt krävs nya satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande. Här är behoven starkt eftersatta. En nyckelfaktor för Göteborg och Sverige är att vi ständigt utvecklar nya produkter, tjänster och affärsidéer som efterfrågas i omvärlden. För ett litet land som Sverige är samverkan mellan näringsliv, akademi och politiska beslutsfattare en nyckelfaktor som möjliggör gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser och investeringar .

I Göteborg finns flera exempel på sådan samverkan . Från 2017 kommer 100 självkörande Volvobilar att rulla i Göteborg, ett samverkansprojekt som både testar samhällsfördelarna med ny teknik och stärker konkurrenskraften inom hållbar mobilitet. Från 2015 kommer Göteborg också vara testarena för en ny busslinje som går helt på el. I Angered utvecklas nu en spännande samverkansplattform mellan näringslivet och Angeredsgymnasiet för att ta fram praktikplatser och öppna fler vägar till arbetslivet åt unga.

I EU rasar jobbkrisen för fullt, nu med 26 miljoner arbetslösa. Trots det har de högermajoriteter som de senaste åren styrt Europa valt att inte prioritera jobben. Det håller inte. Högerns passivitet i jobbfrågan måste omedelbart bytas ut mot en offensiv jobbpolitik med fokus på kunskap, investeringar, aktiva arbetsmarknadsåtgärder samt rättvisa villkor på arbetsmarknaden. Det gäller på både europeisk och svensk nivå. Därför går vi till val för rättvisa villkor och fler jobb i EU-parlamentsvalet den 25 maj.

Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker