Fråga facket Fråga facket

Sverige kan mycket bättre

Vi behöver en politik för jämlikhet och trygghet som håller ihop Sverige. Annars kommer missnöjet och främlingsfientligheten fortsätta att växa, skriver Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på ETC 18 september 2014

LO har bedrivit en framgångsrik valrörelse. Vi har ringt närmare en kvarts miljon telefonsamtal, våra filmer har visats över en miljon gånger och vi har besökt 240 arbetsplatser i hela Sverige. Den sista valsedeln är räknad och stödet för regeringsskifte är tydligt. Budskapet är entydigt. Svenska folket vill se förändring. Alla fyra borgerliga partier backade och alliansen är underkänd på alla punkter.

Åtta års borgerligt styre har drabbat LO-medlemmarna hårt. Arbetslösheten har bitit sig fast på rekordnivåer. A-kasseavgifterna har chockhöjts och avdragsrätten för medlemskap i fackförbund har avskaffats. Sjukpenningen har sänkts och 86 000 personer utförsäkrats från sjukförsäkringen. Visstidsanställningarna ökar när arbetsgivare kan stapla otrygga anställningar på varandra. Resultaten i skolan faller som en sten och det är främst LO-medlemmarnas barn som drabbas. Nästan hälften av barn till lågutbildade föräldrar går ut nian utan godkända slutbetyg.  

Så det finns stora samhällsproblem att ta tag i. En socialdemokratiskt ledd regering med Stefan Löfven som statsminister är en garant för att löntagarnas frågor kommer att vara i fokus. 

Men lika välkommet som en socialdemokratisk ledd regering är, lika oroande är det att Sverigedemokraterna växer. Deras frammarsch är en konsekvens av ökande klyftor där de som hade det tuffast fått det ännu svårare. Det är dags att bryta denna politik. Genom att bekämpa otryggheten kan vi också bekämpa Sverigedemokraterna. Vi behöver en politik för jämlikhet och trygghet som håller ihop Sverige. Annars kommer missnöjet och främlingsfientligheten fortsätta att växa.

Vägen framåt kan sammanfattas i två ord: jobb och jämlikhet. 

För det första måste vi få ner den höga arbetslösheten, särskilt bland unga. Den ekonomiska politiken måste styras om mot det och arbetsmarknadspolitiken måste reformeras i grunden. Det måste bli ett slut på Fas 3 och ineffektiva subventioner. Utbildning och en 90-dagarsgaranti är vägen framåt. 

För det andra måste arbetslöshetsförsäkringen förbättras. Taket måste höjas rejält, så att de som blir arbetslösa inte ska ruineras utan istället kan fokusera på att hitta nya jobb. Att ersättningen i a-kassan idag sjunkit ner till samma nivå som försörjningsstödet och hör till EU:s sämsta, är en politisk skandal. Det är också en av de viktigaste förklaringarna till att klyftorna ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra OECD-länder.

För det tredje måste vi åter skapa en human situation för de som blir sjukskrivna. Ersättningen måste höjas och utförsäkringarna upphöra. Ingenting annat duger för ett samhälle som vill kalla sig välfärdsland. 

Det är många saker som behöver förändras, men det parlamentariska läget är tufft och Stefan Löfven har en svår uppgift framför sig. Han har LO:s fulla stöd i att skapa en handlingskraftig regering. Därför ställer vi inga krav på vilka partier som ska ingå eller inte ingå i en S-ledd regering. 

Det är viktigt att alla tar ansvar i den nuvarande situationen. Breda överenskommelser i olika politiska frågor över blockgränserna kan bli nödvändiga för att kunna regera landet på ett bra sätt och skapa stabilitet för framtiden. 

Sverige måste bli ett land där alla gynnas av varandras framgång. Oavsett om man har ett jobb eller är arbetslös, har mycket eller lite, är sjuk eller frisk, gammal eller ung. Sverige måste bli ett land där alla bidrar och där tillväxt och utveckling kommer alla till del. Sverige kan bättre. 

Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO