Fråga facket Fråga facket

Var finns högerförslagen om förbättrad pension?

Välfärd Tiotusentals äldre får det bättre med de förslag regeringen nu lagt. Men från höger råder tystnad. Några förslag om en tryggare ålderdom har de inte. Det visar vilken skillnad politik gör, skriver Lisa Bengtsson, andre vice ordförande LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 3 september 2021

Tiotusentals äldre får det bättre med de förslag regeringen nu lagt. Men från höger råder tystnad. Några förslag om en tryggare ålderdom har de inte. Det visar vilken skillnad politik gör, skriver Lisa Bengtsson, andre vice ordförande LO.

Ibland blir det tydligt att politik spelar roll för vanligt folk. När regeringen presenterar förslag om att förbättra pensionen för de som hållit detta land på sina utslitna axlar vet vi att det får konkret verkan. Tillsammans med förbättrade bostadstillägg och en ändrad bedömning av sjukersättning gör det att många äldre i Sverige får en ökad trygghet. Regeringen har även lagt förslag om en skattejustering där sjukersättning äntligen beskattas likvärdigt med arbetsinkomster. Många äldre som i dag får sina liv söndertrasade av orimligt hårda bedömningar och tvingats ut i fattigdom får med dessa förslag en tydlig lättnad. Ofta handlar det om arbetarkvinnor med fysiskt och psykiskt pressade arbetsvillkor.

Förbättrar för tiotusentals äldre

LO har under lång tid drivit för att förbättra villkoren för äldre i och efter arbetslivet, och uppenbarligen har regeringen lyssnat. Förslagen som Ardalan Shekarabi presenterat gör vardagen påtagligt enklare direkt för tiotusentals äldre och den gör att än fler kan se fram emot en värdig pension efter ett tungt arbetsliv. I dag har Sverige OECD-världens sannolikt strängaste regler för sjukersättning, införda av alliansregeringen 2008. Nästan sju av tio har de senaste åren fått avslag när de sökt sjukersättning. Det är såklart helt orimligt och därför helt rätt att justeringar görs, även om de i detta läge bara berör de äldsta på arbetsmarknaden.

Anmärkningsvärd tystnad från höger

Men från borgerligt håll är det märkligt tyst. Vi ser inga förslag för tryggare ålderdom och vi ser inga förslag för humanare bedömning för sjukersättning. De inser väl att det inte är någon vinstfråga att försämra villkoren för äldre, men det verkar mer vara en kommunikativ strategi att vara tyst. För några konkreta förslag för tryggare ålderdom har de inte. Politik är att genomföra konkreta förändringar, inte att skylla på varandras tillkortakommanden. Det vi ser att regeringen gör nu är politik. Politik som får konkret betydelse för tiotusentals. Politik som ökar jämlikheten och tryggheten för vanligt folk.

Vilka som styr är helt avgörande

Det finns såklart mer att göra. LO vill att alla, inte bara äldre, med långvarig ohälsa ska få arbetsprövning mot sin senaste anställning. Inte mot påhittade tänkbara anställningar. Förutom att det ger mänskligare bedömningar ökar det också trycket mot arbetsgivare att anpassa arbetet och gör att ingen tvingas säga upp sig på grund av sjukdom. Vi vill också att samtliga förvärvsinkomster beskattas likvärdigt, här finns skevheter kvar. Förslagen från regeringen nu är ett gott steg framåt och visar på hur politiken kan göra verklig skillnad. Förslagen ökar både jämlikheten och jämställdheten.

Politik är livsviktigt för LO-förbundens medlemmar, och vilka som styr politiken är helt avgörande.

Lisa Bengtsson, LOs andre vice ordförande