Fråga facket Fråga facket

Vi i arbetarrörelsen kan lösa klimatutmaningen

Miljö Löfven och Gideonsson: Förutsättningen är att det sker rättvist


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 2 november 2021

 

Klimatkrisen är akut. Vi behöver göra allt vi kan för att hålla världen inom 1,5-gradersmålet.

I Sverige görs nu stora satsningar, inte minst inom industrin och i transportsektorn, för att minska utsläppen. Grunden till vårt välfärdssamhälle har byggts på hög tillväxt, hög sysselsättning och en snabb omställning från gammal teknik till nya jobb.

Klimatomställningen innebär att vi har en historisk möjlighet att genomföra åtgärder som både minskar utsläppen och ger jobb i hela landet. Det förutsätter dock att den sker jämlikt och på ett sätt som fungerar för alla. Arbetarrörelsen vet hur.

I helgen startade FN:s klimattoppmöte i Glasgow, COP26. Vetenskapen är tydlig: läget är akut, klimatkrisen är ett faktum. Utsläppen minskar i för låg takt för att världen ska kunna begränsa jordens temperaturhöjning till 1,5 grader.

Konsekvenserna av att vi inte skulle lyckas med det vore förödande. Alla parter måste därför öka takten i klimatarbetet. Sverige ska ha ledartröjan i den klimatomställning som hela världen ska och måste göra.

Arbetarrörelsen införde den sociala demokratin i Sverige. Med utbildning, bostäder, trygghetssystem och stark facklig organisering.

Samma dignitet har den klimatomställning vi nu ska göra. Det är ett enormt samhällsbygge.

Men vi vet att arbetarrörelsen har svaren på hur vi klarar det, på hur Sverige ska bli väldens första fossilfria välfärdsland.

Vi vet att klimatomställningen är ett samhällsbygge vi bara klarar av tillsammans. Att samhället – inte minst politiken och näringslivet, ska ta ansvar och att omställningen måste genomföras på ett sätt som fungerar för alla.

Vi förstår att ökad jämlikhet och trygghet är en förutsättning för att människor ska vilja vara med.

Vi är också övertygade om att Sveriges framtida konkurrenskraft inte hänger på att sänka löner eller försämra arbetsvillkor utan på hur väl vi klarar omställningen till att bo, resa, arbeta, konsumera och producera hållbart.

För arbetarrörelsen har människors arbete alltid uppfattats som vägen till förbättringar för såväl enskilda som för samhällen som helhet.

2014 gick Socialdemokraterna till val på att nyindustrialisera Sverige. Vi såg potentialen i svensk industri och i kompetensen hos industriarbetarna.

Vi såg att vi måste ställa om till klimatsmarta arbeten som kan lägga grunden för framtidens välfärd.

Sedan dess har den socialdemokratiskt ledda regeringen konsekvent fattat beslut om investeringar som möjliggör en sådan utveckling.

Investeringar i bland annat ökad energiproduktion och digitalisering, i infrastruktur, i kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser på såväl högskolor som yrkeshögskolan och yrkesvux samt i ökade möjligheter till omställning i arbetslivet.

Dessutom har vi genomfört riktade satsningar på industrins omställning genom investeringsprogrammet Industriklivet.

Nu ser vi hur industrin ställer om i rasande fart samtidigt som nya investeringar och etableringar sker i hela landet.

Här produceras världens första fossilfria stål, här anläggs Europas största batterifabrik och här planeras för nya industrianläggningar som utvinner nödvändiga råvaror från restavfall.

I servicesektorn startas därtill dagligen nya initiativ som öppnar för mer hållbar konsumtion. Det minskar utsläppen och skapar tusentals nya gröna jobb. Det möjliggör också för Sverige att kunna hjälpa andra länder att ställa om genom export och internationellt samarbete.

Vi måste fortsätta stödja näringslivets accelererande omställning. Utbildningsplatserna behöver bli ännu fler, trygga anställningsvillkor måste säkras och innovationsklimatet måste stärkas ytterligare.

Vi ska möta det fördubblade behovet av el till 2040 med mer fossilfri elproduktion och bättre överföring.

I Sverige behöver också nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgången på innovationskritiska metaller och mineraler. Arbetet med att effektivisera tillståndsprocesser måste intensifieras och Industriklivet ska byggas ut.

Dessutom behöver det bli lättare för konsumenter att göra rätt. Regelverk och producentansvar måste bli starkare, och varor måste i högre grad designas och produceras så att de är möjliga att återvinna.

När världens länder nu samlas för att höja klimatambitionerna är det många som blickar mot Sverige.

Vi visar att klimatomställningen inte bara är möjlig, den innebär också stora möjligheter – om den sker rättvist och om vi gör den tillsammans.


Stefan Löfven, partiordförande Socialdemokraterna
Susanna Gideonsson, ordförande LO