Fråga facket Fråga facket

Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen

FN-dagen mot rasism. Politikerna flyr ansvar. Invandringen leder inte till lönedumpning, ekonomiska förluster eller mer brott. Att så många tror tvärtom är katastrofalt: forskning punkterar myt efter myt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Nyheter 21 mars 2014

Diskussionen borde handla om bättre integration, inte hur vi stryper invandringen, skriver initiativtagarna bakom nätverket ”Oss alla”.

Kärrtorp, Malmö och nu senast rasistiskt klotter på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm. Rasistiskt våld och motreaktioner. Att främlingsfientligheten fått fäste i Sverige står utom tvivel. De starka reaktionerna på det nazistiska våldet i Kärrtorp och Malmö visar samtidigt på ett brett folkligt stöd för mångfald.

Vi känner en stark frustration över att ansvariga politiker inte kliver fram och tar debatten med fakta. Argument som vi vanliga människor behöver för att varje dag bemöta den vardagsrasism som riskerar att urarta i ännu mer meningslöst våld. Vi måste en gång för alla ta död på de myter, halvsanningar och direkta felaktigheter som nu dominerar debatten om invandringen.

Låt oss börja här och nu. Vi i gräsrotsinitiativet ”Oss alla” har låtit flera tankesmedjor sammanställa aktuell svensk och internationell forskning kring invandringen och dess effekter i rapporten ”Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla”. Den visar på invandringens positiva betydelse för Sveriges tillväxt och nyföretagande. Liksom att myter kring lönedumpning, bidragsberoende och ökad kriminalitet är just myter.

Här är fakta från forskning, som på område efter område, punkterar myterna om invandringen:

1 ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”. Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

I Sverige fick 10 451 dataspecialister arbetstillstånd under åren 2009–2012. Drygt en tredjedel, 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet, 36 procent. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Var femte företag som startades 2012 leddes av en person med utländsk bakgrund. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikes födda och för läkare är siffran 31 procent.

Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

2 ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”. Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

3 ”Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag”. Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

4 ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”. Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

5 ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet”. Fel. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

6 ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”. Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

7 ”Solidaritet kräver likhet”. Fel. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

8 ”Invandrare måste vara beredda att assimilera sig”. Fel. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

9 ”Sverige är på väg att bli ett muslimskt land”. Fel. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

10 ”De flesta flyktingar är ekonomiska migranter”. Fel. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.

Den sammantagna bilden av den forskning som tankesmedjorna Reforminstitutet och Arena Idé sammanställt ger alltså ett kraftfullt stöd för att välkomna de invandrare som kommit till Sverige. Sverige behöver invandrare.

Det är katastrofalt att mytbildningen kring invandrare fått så brett fäste – från snabbköpskassan ända fram till riksdagens talarstol.

Därför kommer vi att se till att vår rapport når alla 349 ledamöter i Sveriges riksdag. Vi ska sörja för att fakta når privat och offentlig sektor, näringslivsorganisationer, fackföreningar och alla Sveriges förstagångsväljare. Vi kräver att våra folkvalda politiker tar sitt fulla ansvar i frågan om invandringen genom att aktivt motarbeta mytbildningen.

Vi kan inte tillåta kortsiktiga och valtaktiska överväganden sätta Sveriges framtid på spel. Diskussionen borde handla om hur vi förbättrar integration, inte om hur vi stryper invandringen. Det behövs för att säkra tillväxten, och det är avgörande för att utveckla vårt land. Vi alla behövs, och det finns plats för oss alla.

Vårt nationella upprop fortsätter.

”Oss alla”: Jan Scherman, direktör och debattör; Ingela Edlund, andre vice ordförande LO; Anna Ryott, vd Swedfund; Navid Modiri, kommunikatör och artist; Katrin Ludvigsson, vd Rippler; Helene Jansbo, senior advisor och egenföretagare

Tillsammans med: Margot Wallström, mångfaldsansvarig Postkodlotteriet; Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet; Julia Boguslaw, forskare; Camilla Nagler, generalsekreterare Teskedsorden