Fråga facket Fråga facket

Vi vill inte ha rättslösa arbetstagare

Missbruk, utnyttjande med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är sanningen bakom 2008 års arbetskraftsinvandringsreform, svarar Thord Ingesson, utredare på LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Samhälle den 3 oktober 2014.

Tvärtom vad Almega hävdar i en debattartikel i Dagens Samhälle den 2 oktober har 2008 års arbetskraftsinvandringsreform inte fallit väl ut. Sverige har alltid haft en omfattande arbetskraftsinvandring. Så även långt före reformen. Tidigare var den myndighetsövervakad. Seriösa företag med äkta rekryteringssvårigheter kunde utan problem rekrytera från länder utanför EU. 

Det var ett system som tjänade svenska företag väl. När man 2008 tog bort möjligheten för myndigheter att ifrågasätta arbetsgivarens bakomliggande motiv öppnade man samtidigt upp för en våg av oseriösa arbetsgivare med låga löner och snabba pengar som enda intresse. Missbruket, utnyttjandet med låga löner och dåliga arbetsvillkor. 

Arbetstillstånd mot betalning och närmast rättslösa arbetstagare. Allt detta är den sanna bilden av reformen. Förmedlad av många av varandra oberoende aktörer. Det är bakgrunden till den ökade politiska insikten att nuvarande system måste ändras. 

Vi tycker att det är fullt rimligt att arbetstagare på förhand vet vilka arbetsvillkor som gäller. Att arbetsgivaren inte ensidigt ska kunna backa från lön och anställning när arbetstagaren väl är på plats i Sverige. Sverige har en skyldighet att skydda även utländska arbetstagares intressen.  

Det politiska arbetet att skapa ett system som kombinerar goda arbetsvillkor med seriösa företags behov och intressen är redan på gång. Här är Almega välkommen att delta.

Men det förutsätter en förändring från organisationens sida. Ingen kommer lyssna på den som gång på gång förnekar och föringar det uppenbara – att dagens arbetstillståndssystem är behäftat med en rad allvarliga fel och brister. Den som ständigt såga alla förändringtar och förslag – men inget presenterar själv. Den blir lämnad utanför.

Vi har nu en chans att transformera det svenska arbetstillståndssystemet till att vara en internationell förebild. Det är ett tillfälle Almega bör ta vara på.

Thord Ingesson, utredare, LO