Fråga facket Fråga facket

Vi vill utveckla den svenska modellen

Efter några år med goda statsfinanser står Sverige väl rustat inför framtiden. Det finns nu goda möjligheter att förbättra välfärden, så som att rusta nedslitna skolor och bostadsområden, satsa på omskolning för de som står utan jobb el...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Efter några år med goda statsfinanser står Sverige väl rustat inför framtiden. Det finns nu goda möjligheter att förbättra välfärden, så som att rusta nedslitna skolor och bostadsområden, satsa på omskolning
för de som står utan jobb eller förbättra kollektivtrafiken.
Men den borgerliga regeringen har inte valt att förbättra välfärden, utan de har av ideologiska skäl valt att sänka skatterna och försämra för dem som har de allra lägsta inkomsterna och är sjuka eller
arbetslösa. Och det är bara en låg inkomst som ska driva den sjuke eller arbetslösa tillbaka till arbetslivet, åtgärder som rehabilitering för den sjuke eller omskolning för att återkomma till arbetsmarknaden
finns knappt.
Låt oss bara se på hur det ser ut här i Skåne, trots låg arbetslöshet så är arbetskraftsbristen uppenbar. Ett exempel är Kockums industrier i Helsingborg som säger att den största flaskhalsen för fortsatt
expansion är tillgången på duktiga yrkesarbetare, främst plåtslagare och svetsare. Vad gör då samhället för att undvika att denna typ av flaskhalsar uppstår?
Nästan ingenting görs. Arbetsmarknadsutbildningarna har nedprioriterats under en rad av år. I Skåne är det bara drygt 1000 personer som går någon form av arbetsmarkandsutbildning av 20000 arbetslösa. Av de
10000 arbetslösa ungdomarna är det knappt 200 som går i arbetsmarknadsutbildning i Skåne.
Försämrade utbildningsmöjligheter och sänkta ersättningar innebär en nedmontering vår svenska modell. Sänkta ersättningar som trappas ned ju längre tid man är sjuk eller arbetslös drabbar inte bara den som är
sjuk och arbetslös utan minskar tryggheten för alla löntagare. Och på sikt leder det också till en press nedåt på lönerna då de som är sjuka och arbetslösa tvingas att ta jobb till allt lägre löner då
ersättningarna sänks.
Regeringen har genomfört försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen som resulterat i att 400000 personer lämnat a-kassan och är utan inkomst om de blir arbetslösa. Nu fortsätter man med att försämra
sjukförsäkringen. De genomför sådant som sjukintyg från första dagen och sänkt sjukpenning för långtidssjukskrivna samt något som kallas rehabiliteringskedja som handlar om en successiv nedtrappning av
insatser och risk att förlora anställningen om man blir sjuk.
Orättvisorna i denna politik är uppenbara och förklarar det sjunkande stödet för regeringen. De borgerliga partierna har inte ens sina egna väljare bakom sig i skattesänkarpolitiken. Det visar en
opinionsundersökning som presenterades i veckan. Av moderata väljare i undersökningen uppgav 92 procent att de föredrar satsning på äldreomsorg, före skattesänkningar om det finns pengar över i kommunerna.
Stödet för den svenska modellen är mycket omfattande, och vi vill utveckla denna modell. Det är vårt alternativ till det systemskift som nu genomförs. Detta alternativ kan sammanfattas i följande punkter:
Trygghet: Genom väl utbygga socialförsäkringar och starka kollektivavtal, skapas trygghet på arbetsmarknaden.
Rättvisa: Skattesystem och välfärden ska fördelas rättvist. Alla ska betala efter bärkraft och få tillbaka efter behov.
Arbetslinje: Samhället ska ställa höga krav på att den som är arbetslös anstränger sig för att hitta jobb. Men den arbetslöse ska också kunna ställa krav på samhällets stöd.
Utbildning. Både vuxenutbildning och högskoleutbildning höjer sysselsättningen och satsningarna måste öka.
Trygghet och en god ekonomisk utveckling är inte varandras motsatser. Tvärtom, de befruktar varandra. Den svenska modellens unika mix av samhälleligt och individuellt ansvar, av gemensamma försäkringssystem,
utvecklad arbetsmarknadspolitik och generell välfärd, är vad som gjort Sverige så framgångsrikt.
Det är en modell som visat sig vara framgångsrik för såväl Sverige som för löntagarna och som många länder i Europa sneglar på. Nu riskeras vår modell av den borgerliga regeringen när de plockar bort viktiga
stenar i vårt bygge. De stenar som nu plockas bort riskerar att Sverige förlorar sin unika förmåga till omställning som gjort att vi klarar globaliseringen så bra. Vår vision är att Sveriges även i framtiden
ska klara omvärldens krav.
Wanja Lundby-Wedin
ordförande LO
Heléne Fritzon
o9rdförande socialdemokraterna i Skåne