Fråga facket Fråga facket

Westlunds och Almegas trix och fix

Publicerad i Arbetarbladet 27 september 2010 Fastighetsanställdas Förbund och arbetsgivarorganisationen Almega har ett gemensamt kollektivavtal för fönsterputsare. Det är ett litet avtal som bygger på att fönsterputsarna gör upp om ackord och...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 27 september 2010

Fastighetsanställdas Förbund och arbetsgivarorganisationen Almega har ett gemensamt kollektivavtal för fönsterputsare. Det är ett litet avtal som bygger på att fönsterputsarna gör upp om ackord och ibland, när
putsarbetet inte går att utföra och det inte går att komma överens om vilken lön som ska gälla, finns en låg fastställd lönesumma för att garantera att lön betalas ut. Summan är satt låg för att båda parter
ska anstränga sig att komma överens utan att behöva använda denna lägsta lönesumma.

Sen en tid tillbaka har fönsterputsföretag inom Almega börjat använda detta avtals undantagslön för att konkurrera ut andra företag inom städbranschen. En illojal konkurrens, en osund konkurrens som bygger på
trix och fix.

För att försöka få stopp på dessa tilltag har Fastighetsanställda Förbund i årets avtalsförhandlingar med Almega krävt ändringar som innebär konkurrensneutralitet. Det är en av kollektivavtalets viktigaste
grundstenar. Arbetsgivare som sluter avtal med fackföreningar ska veta att de får en schyst konkurrens.

Denna respekt för spelets regler är en av hörnstenarna för att Sverige kunnat bygga upp ett förhållande mellan arbetsmarknadens parter som fungerat bra. Sverige är fortfarande ett av de land i världen som har
minst konfliktdagar på arbetsmarknaden.

Men nu har arbetsgivarorganisationen Almega börjat ett återtåg till de dagar då respekten inte fanns. De vägrar ställa upp på konkurrensneutraliteten. De vägrar skriva kollektivavtal som bygger på schysta
villkor, de vill tillbaka till den djungelns lag som rådde i Sverige till långt in på 1930-talet.

På grund av denna osunda och unkna mentalitet med doft av 1930-talets krisår och arbetsgivarnas oförståelse för ett Sverige där vi kör med ordning och reda, har Fastighets tvingats utlösa en konflikt på
fönsterputsavtalet. Från och med natten mot fredagen den 24 september är det övertids- och mertidsblockad inom avtalsområdet. Medlarna som var inkopplade i förhandlingarna såg sig tvingade att frånträda.
Almegas motstånd mot konkurrensneutralitet är öppet deklarerat.

Hur svarar då Almega på den relativt milda stridsåtgärd som Fastighets vidtagit? Jo hittills har de visat upp två metoder som användes flitigt av arbetsgivarna fram till och med 1930-talet, då konflikter
mellan arbetare och arbetsgivare höll på att slita sönder landet.

Almega uppmanar till aktivt strejkbryteri genom att uppmana dem som inte är med i facket att arbeta, trots att stridsåtgärden avser alla på arbetsplatserna. Att arbeta när det råder konflikt på en arbetsplats
är strejkbryteri, oavsett om man är med i facket eller inte.

Almegas centrala chefsförhandlare uppmanar dessutom till aktiv kränkning av föreningsfriheten i Sverige. På ett av företagen som är indragna i konflikten, Städtjänst Westlund i Gävle, avkräver arbetsgivaren
alla anställda skriftliga besked om de är med i facket eller inte.

Att centrala arbetsgivarparter så öppet använder gamla fackföreningsfientliga metoder innebär att ett Sverige som vi trodde historien hade lärt annorlunda återigen visar sitt fula tryne. Här ser vi ett
maktfullkomligt och människoovärdigt beteende.

Det finns ingen anledning för vare sig Fastighets eller andra fackförbund inom LO att stillatigande acceptera sådana kränkningar av friheten på arbetsplatserna. Vi värnar våra kollektivavtal och de villkor som
slutits för alla våra medlemmar som arbetar på städavtalet. Vi kräver konkurrensneutralitet, ordning och reda.

Per Bardh, avtalssekreterare LO
Hans Öhlund, förbundsordförande Fastighets