Fråga facket Fråga facket

Vad gäller vid kränkning av skyddsombud?

Arbetsmiljö När arbetsgivaren hindrar skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter enligt arbetsmiljölagens regler har det skett en kränkning. Även när skyddsombudet på grund av sitt uppdrag fått försämrade anställningsvillkor eller arbetsförhållanden har det skett en kränkning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning