Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön och pensionsåldern


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

Pensionsmyndigheten menar att människor måste arbeta längre innan de går i pension. Även regeringskansliet har utifrån en bred överenskommelse tagit fram ett förslag om att människor måste arbeta längre.

En höjd pensionsålder får dock olika konsekvenser för olika grupper på arbetsmarknaden. Arbetare är oftare än tjänstemän utslitna när de går i pension. Arbetare lever också kortare än tjänstemän. Det betyder att en höjd pensionsålder får mer negativ betydelse för arbetare än för tjänstemän. LO har protesterat mot förslaget om höjd pensionsålder.