Fråga facket Fråga facket

Fakta: LO ställer krav på att arbetstagare i LO-yrken får del av Komvux och arbetsmarknadsutbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det goda arbetet

LO ställer krav på att arbetstagare som kommit ut i arbetslivet ska få del av det offentliga utbildningssystemet. Därför krävs satsningar på arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildning, inte minst i form av Komvux och yrkeshögskola.

Enligt LO ska möjligheten att utbilda sig som vuxen ses som en helhet, från grundskola och gymnasieskola, till vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar samt vidareutbildningar i arbetslivet.

I remissvaret till utredningen En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71) skriver LO att den kommunala vuxenutbildningen ”bör betraktas som en välfärdsinstitution och ambitionen måste vara att den är tillräckligt omfattande för att täcka såväl arbetsmarknadsbehov som enskildas behov och önskan att bilda, förkovra och fördjupa sig även bortom uppenbara arbetsmarknadsbehov”.