Fråga facket Fråga facket

A-kassans bruttoersättningsgrad vid medellön år 2019 efter 6 månaders arbetslöshet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Diagrammet visar att ersättningen vid arbetslöshet i Sverige år 2019 hade hamnat i mellanskiktet bland OECD-länderna. Sverige kan inte längre skryta om en generös arbetslöshetsförsäkring. Något som tidigare var en viktig del i den framgångsrika nordiska modellen.

Vissa länder har endast tidsbegränsad arbetslöshetsersättning, varefter den arbetslöse får någon annan form av försörjningsstöd, vilket är orsaken till att några länder har noll i ersättning i diagrammet.

Visa tabell
Land Arbetslöshetsersättning efter 6 månader
Luxemburg 80
Nederländerna 70
Schweiz 70
Norge 59
Frankrike 57
Portugal 55
Kanada 53
Slovenien 53
Israel 52
Danmark 52
Slovakien 50
Sydkorea 48
Spanien 48
Finland 46
Lettland 45
Italien 44
Sverige 43
Japan 43
Litauen 41
Estland 40
Belgien 39
Turkiet 39
Österrike 37
Tyskland 36
Island 35
Irland 21
Grekland 20
Nya Zeeland 20
Australien 17
Polen 16
Storbritannien 9
Tjeckien 0
Ungern 0
USA 0