Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda arbetare efter sektor år 2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Av samtliga anställda arbetare är 19 procent tidsbegränsat anställda. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika sektorer.

Klart högst andel tidsbegränsat anställda är det inom sektorn hotell och restaurang där 44 procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda.

Lägst andel tidsbegränsat anställda är det inom tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet, åtta respektive nio procent.

Visa tabell
 Tidsbegränsat anställda arbetare år 2013. Procent Arbetare
Samtliga arbetare 20
Byggverksamhet 8
Tillverkningsindustri 9
Transport och magasinering 16
Jordbruk, skogsbruk, fiske 17
Vård och omsorg 22
Detaljhandel 29
Uthyrning, fastigh.serv. (inkl lokalvård) mm 32
Hotell- och restaurang 43