Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda efter ålder år 2022. Samtliga anställda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Det var främst unga vuxna som var tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda i åldern 16-24 år var hälften, 50 procent, tidsbegränsat anställda år 2022. Andelen var ungefär lika hög bland både arbetare och tjänstemän. I högre åldrar var andelen tidsbegränsat anställda mindre. Minst var den bland 45-64 åringar, sex procent.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter ålder år 2022. Samtliga anställda Procent
16-24 år  50
25-29 år 22
30-44 år 10
45-54 år 6
55-64 år 6
16-64 år 13