Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsat anställda efter klass år 2003-2022. Procent


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Andelen tidsbegränsat anställda har ökat från 9 till 13 procent år 1990-2022. Större delen av denna ökning skedde dock på 1990-talet. På 2000-talet har andelen tidsbegränsat anställda legat relativt stabilt runt 14-15 procent. Utvecklingen har dock gått åt olika håll för arbetare och tjänstemän. För arbetare har andelen tidsbegränsat anställd ökat sakta men säkert och efter år 2014 har andlen tidsbegränsat anställda arbetare etablerat sig över 20 procent, med undantag för pandemiåret 2021. För tjänstemän har andelen tidsbegränsat anställda däremot minskat ner mot 10 procent de senaste åren.

Visa tabell
Tidsbegränsat anställda efter klass år 2003 - 2022 (kv 1) Samtliga anställda Arbetare Tjänstemän
2003 13,6 17,0 10,6
2004 13,5 16,7 10,7
2005 14,1 17,3 11,5
2006 15,0 18,9 11,7
2007 15,9 20,7 11,9
2008 15,1 19,7 11,2
2009 13,7 18,1 10,2
2010 14,1 19,0 10,3
2011 14,5 19,9 10,4
2012 14,0 19,3 10,9
2013 14,6 19,2 11,4
2014 15,2 20,4 11,6
2015 15,4 20,9 11,9
2016 15,1 20,6 11,7
2017 15,2 21,3 11,6
2018 14,8 20,8 11,3
2019 14,7 21 11,1
2020 14,5 21,3 10,7
2021 12,9 19,5 9,5
2022 13,4 20,4 9,7