Fråga facket Fråga facket

Har fackligt förtroendeuppdrag. År 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


325 000 fackligt förtroendevalda

Totalt finns det 325 000 fackligt förtroendevalda i Sverige år 2011. Det är fler än hela antalet invånare i Malmö - eller i Uppsala och Jönköping tillsammans.

Flest förtroendevalda finns det inom LO-förbunden då 158 000 LO-medlemmar har ett fackligt förtroendeuppdrag. Av dessa är 96900 män och 61300 kvinnor.

Även bland tjänstemännen finns en stor mängd fackligt förtroendevalda. Inom TCO-förbunden har 119 000 medlemmar något fackligt förtroendeuppdrag och inom SACO-förbunden finns 42 000 förtroendevalda, det vill säga totalt 160 000 fackligt förtroendevalda tjänstemän.

Visa tabell
Har fackligt förtroendeuppdrag år 2011. Antal Kvinnor Män
LO-medlemmar 61 300 96 900
TCO-medlemmar 74 100 44 600
SACO-medlemmar 20 900 21 200