Fråga facket Fråga facket

Kan tänka sig ta fackligt förtroendeuppdrag. År 2011


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


27 procent kan tänka sig bli förtroendevald

Av samtliga fackligt anslutna, som inte redan har ett fackligt förtroendeuppdrag, svarar 13 procent ja på frågan om de kan tänka sig ta ett uppdrag. Ytterligare 14 procent är lite mer försiktigt positiva och svarar att de kanske kan det. Totalt innebär det att mer än var fjärde, 27 procent, skulle svara ja eller kanske på frågan om att ta ett fackligt förtroendeuppdrag.

28 procent bland LO-medlemmarna

Fördelningen är ganska lik bland såväl LO-medlemmar som bland TCO- och SACO-medlemmar. Bland LO-medlemmarna svara 28 procent ja eller kanske medan 25 procent av TCO-medlemmarna gör det samma. Mest positiva till att ta ett fackligt uppdrag tycks dock SACO-medlemmarna vara då 18 procent svara ja och 12 procent kanske, det vill säga totalt 30 procent positiva.

Visa tabell
Kan tänka sig ta fackligt förtroendeuppdrag år 2011. Procent Ja Kanske
LO-medlemmar 13 15
TCO-medlemmar 12 13
SACO-medlemmar 18 12
Samtliga 13 14