Fråga facket Fråga facket

Körkortsinnehav i befolkningen (18–64 år), efter ålder och utbildningsnivå, 2016 (procent)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Körkortslös = arbetslös?

Att ha ett körkort väger tungt hos arbetsgivare. Enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv ställer 6 av 10 arbetsgivare krav på körkortsinnehav i anställningsförfarandet, och näst efter yrkesspecifik kompetens är körkort det viktigaste kriteriet för att anställa ungdomar. Mest vanligt med krav på körkort är det inom LO-yrken, i synnerhet inom äldreomsorgen, bygg-, städ- och transportbranschen. Det gäller särskilt i glesbygden där körkort i många fall även är en nödvändighet för att kunna ta sig till och från jobbet.

Körkort – en åldersfråga

Trots körkortets betydelse minskar körkortsinnehavet för varje år. Specialbeställd statistik från SCB och Transportstyrelsen visar dessutom att skillnaderna är stora beroende på hur gammal du är och vilken utbildning du har. Diagrammet ovan visar att bara en av tre ungdomar (18-24 år) med en förgymnasial utbildning har körkort. Bland äldre (55-64 år) med samma utbildningsnivå är det i stället tre av fyra. Det vanligaste skälet till att fler inte tar körkort, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, är att de inte har råd.

Det här vill LO ändra på

Ojämlikheten och orättvisan blir påtaglig när du inte kan söka lediga jobb på grund av att du inte har haft råd att ta körkort. Förutom en inträdesbiljett till det allra första jobbet kan körkort innebära en möjlighet att byta ut en SMS-anställning till en trygg anställning på heltid eller att man vågar byta bana från ett yrke där man inte trivs. LO vill att alla ska ha råd att ta körkort. Därför ställer vi tre krav på regeringen:

  • Erbjud CSN-lån till alla som vill ta körkort, inte bara vissa utvalda grupper.
  • Gör körkort till en arbetsmarknadspolitisk insats för arbetslösa.
  • Inför valbar körkortsundervisning på alla gymnasieutbildningar, inte bara i fordonsprogrammet.

Visa tabell
 Ålder Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
18 - 24 33,41 68,34 72,02
25 - 34 42,50 75,07 74,23
35 - 44 52,66 82,04 83,45
45 - 54 63,49 87,57 88,99
55 - 64 74,79 88,02 90,73