Fråga facket Fråga facket

Körkortsinnehav i befolkningen (18–64 år), efter kön, födelseregion och utbildningsnivå 2016 (procent)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Körkortslös = arbetslös?

Att ha ett körkort väger tungt hos arbetsgivare. Enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv ställer 6 av 10 arbetsgivare krav på körkortsinnehav i anställningsförfarandet, och näst efter yrkesspecifik kompetens är körkort det viktigaste kriteriet för att anställa ungdomar. Mest vanligt med krav på körkort är det inom LO-yrken, i synnerhet inom äldreomsorgen, bygg-, städ- och transportbranschen. Det gäller särskilt i glesbygden där körkort i många fall även är en nödvändighet för att kunna ta sig till och från jobbet.

Körkort – en utbildningsfråga

Trots körkortets betydelse minskar körkortsinnehavet för varje år. Specialbeställd statistik från SCB och Transportstyrelsen visar dessutom att skillnaderna är stora beroende på vilken utbildning du har, om du är man eller kvinna och om du är född i Sverige eller utomlands. Diagrammet ovan visar att bara en av fem utrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning har körkort. Bland inrikes födda kvinnor med en eftergymnasial utbildning är det i stället fyra av fem. Det går även att utläsa att det är mer vanligt att män har körkort oavsett utbildningsnivå. Det vanligaste skälet till att fler inte tar körkort, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, är att de inte har råd.

Det här vill LO ändra på

Ojämlikheten och orättvisan blir påtaglig när du inte kan söka lediga jobb på grund av att du inte har haft råd att ta körkort. Förutom en inträdesbiljett till det allra första jobbet kan körkort innebära en möjlighet att byta ut en SMS-anställning till en trygg anställning på heltid eller att man vågar byta bana från ett yrke där man inte trivs. LO vill att alla ska ha råd att ta körkort. Därför ställer vi tre krav på regeringen:

  • Erbjud CSN-lån till alla som vill ta körkort, inte bara vissa utvalda grupper.
  • Gör körkort till en arbetsmarknadspolitisk insats för arbetslösa.
  • Inför valbar körkortsundervisning på alla gymnasieutbildningar, inte bara i fordonsprogrammet.

Visa tabell
  Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial
Kvinna 41,31 76,43 81,34
Inrikes född 55,64 82,96 90,81
Utrikes född 19,35 44,95 45,10
Man 62,68 84,62 84,26
Inrikes född 68,60 88,01 92,16
Utrikes född 49,15 66,62 57,44