Fråga facket Fråga facket

Kvinnornas andel vid LO-kongresserna

Rapport Av de 300 ombuden vid den LO-kongress som hölls lördag den 19 juni-24 juni var 118 kvinnor och 182 män. Det innebär att kvinnornas andel av ombuden var 39 procent. Av intresse kan vara att se hur denna andel har förändrats. En sammanställning av LO-utredarna Sven Nelander och Ingela Goding.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning