Fråga facket Fråga facket

Månadslön efter klass och kön år 2012


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Medellönen för kvinnor är 26 700 kronor och för män 31 500 kronor. Kvinnor har alltså 85 procent av männens lön.  Medellönen är alltså 4 800 kronor lägre för kvinnor än för män. Bland arbetare är dock skillnaden mindre, 3 100 kronor, medan den är större bland tjänstemän, 7 700 kronor.

Visa tabell
Månadslön efter klass och kön år 2012 Kvinnor Män
Arbetare 21 700 24 800
Tjänstemän 30 100 37 800
Samtliga 26 700 31 500